Warszawa 18.06.2024

 

Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP 

w związku z informacjami Pani Minister Edukacji Barbary Nowackiej przekazanymi w dniu 17 czerwca 2024 roku w stacji TVN 24, zapowiadającymi zmiany w Rozporządzeniu o organizacji lekcji religii

 

Komisja Wychowania Katolickiego KEP odnosząc się do informacji przekazanych przez Panią Minister Edukacji Barbarę Nowacką wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanych działań, które mają na celu redukcję nauczania lekcji religii do jednej godziny tygodniowo oraz łączenie klas na lekcjach religii. Nawiązując do stanowiska Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2024 należy podkreślić, że zapowiadane zmiany są krzywdzące lub wręcz dyskryminujące. Ograniczają one prawa rodziców do wychowania własnych dzieci w wyznawanej wierze.

Komisja Wychowania Katolickiego pragnie przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie zmiany legislacyjne odnoszące się do nauczania lekcji w szkole powinny zostać dokonane na drodze porozumienia z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi.

Stosownie do głosu biskupów, „zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania”.

 

bp Wojciech Osial

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

 

XII Niedziela Zwykła

23.06.2024

 

Rozpoczynamy czas wakacji. Od jutra Msze Święte w dni powszednie w naszym kościele będą tylko o godz. 1800. Nie będzie Mszy Św. rano o godz. 700.

Również, tak jak to było w latach ubiegłych, na czas wakacji Msza Święta w Łuczanowicach z godz. 1100 w niedziele zostaje przeniesiona na godz. 1900 w sobotę. Będzie to już Msza Święta z niedzieli. Pozostałe Msze Święte w niedziele i święta pozostają bez zmian.

 

Z powodu urlopów księży w czasie wakacyjnym od jutra wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej prosimy załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840. W soboty rano od 800 do 900.

Narzeczonych w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do 1745 oraz po Mszy Św. od 1840. Prosimy aby wcześniej umawiać się na spotkanie telefonicznie, będzie możliwość spotkania również w inny dzień tygodnia.

W czwartki z powodu cotygodniowej adoracji i dyżuru księdza w konfesjonale do godz. 2000, jak też w pierwsze piątki i soboty miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Przez wakacje w dni powszednie będzie w parafii obecny zazwyczaj tylko jeden kapłan pełniący dyżur. Dla zgłoszenia pogrzebu oraz w innych sprawach nagłych prosimy szukać księdza dyżurującego. Na wypadek gdyby w danej chwili nie był obecny na plebanii to w gablotce ogłoszeń, oraz przy wejściu do kancelarii podany jest do niego nr tel. kontaktowego.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

             w poniedziałek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

      w piątek – wspomnienie św. Ireneusza bp. i męczennika

      w sobotę – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

 

            Ogłoszoną w minioną środę decyzją naszego Metropolity odchodzi z naszej parafii, po pięciu latach posługi, ks. Rafał Kuchniak, który z dniem 25 sierpnia obejmuje posługę w innej parafii. Będzie z nami jeszcze przez wakacje i pożegnamy go w niedziele 18 sierpnia. W kolejną niedzielę 25 sierpnia powitamy jego następcę ks. Piotra Ciężobka.

 

W minionym tygodniu odszedł do Pana ś.p. Jerzy Ropa lat 75 z Branic. Polećmy go miłosiernemu Panu.

 Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

 

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

 

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

 

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

 

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

 

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców.  Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

 

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: .

 

 

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

 

Stegna, 23 maja 2024 r.

XI Niedziela Zwykła

16.06.2024

 

Wczoraj, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach odbyła się beatyfikacja Sługi Bożego Ks. Michała Rapacza. Mamy więc w naszej archidiecezji nowego błogosławionego kapłana, któremu możemy polecać siebie i naszych bliskich oraz sprawy Kościoła w naszej Ojczyźnie.

 

     W dniu dzisiejszym odbędzie się w Krakowie kolejny Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpocznie się zbiórką na Placu Matejki o godz. 1130 skąd Drogą Królewską przez centrum miasta, a następnie ulicami Stradomską i Krakowską, przejdzie na Plac Wolnica na Kazimierzu.

    „W czasie, gdy w gabinetach polityków i działaczy proaborcyjnych przygotowywane są zmiany w polskim prawie, uderzające w podstawowe prawo człowieka – prawo do życia, Marsze dla Życia i Rodziny środowisk pro life są wyrazem ostrego sprzeciwu przeciw cywilizacji śmierci” – informują organizatorzy. Do udziału w marszu zaprasza jego Komitet Organizacyjny.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

            jutro – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

     w piątek – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

 

W piątek jest zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego.

W tym dniu o godz. 1000 w kaplicy w Wadowie będzie Msza Święta dziękczynna na zakończenie Roku Szkolnego z prośbą o szczęśliwe i bezpieczne wakacje, na którą zapraszamy uczniów Sz. P. w Wadowie i Luboczy.

Z kolei o godz. 1800 w kościele zostanie odprawiona Msza Święta w tej samej intencji dla uczniów Sz. P. z Branic i Wyciąż.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie dzieci, a na miarę możliwości także rodziców i nauczycieli.

 

W minionym tygodniu odeszedł do Pana ś.p. Kazimierz Ślęzak lat 73 z Łuczanowic, polećmy go miłosiernemu Panu;

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

Polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

X Niedziela Zwykła

9.06.2024

 

Przeżywamy miesiąc czerwiec poświęcony Sercu Jezusowemu. Przez cały miesiąc odprawiamy więc nabożeństwo czerwcowe, śpiewając litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w dni powszednie po Mszy Świętej o 1800 a w niedziele i święto po Mszy Świętej o 1600.

 

       W bieżącym tygodniu wspominać będziemy:

                        we wtorek – św. Barnabę, apostoła

                        w czwartek – św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

                  w piątek – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

 

   W najbliższą sobotę, 15 czerwca, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego Ks. Michała Rapacza, proboszcza parafii Płoki, zamordowanego przez komunistyczną bojówkę w nocy z 11 na 12 maja 1946 roku w pobliskim lesie. Przygotowując się duchowo do tej uroczystości podejmujemy modlitewną nowennę przed jego beatyfikacją, którą łączymy z nabożeństwem czerwcowym. Zachęcamy do udziału w beatyfikacji ks. Michała, będzie to bardzo ważne wydarzenie dla naszej Archidiecezji i Kościoła w Polsce. Podajemy teraz informacje dla uczestników tej uroczystości: /czytaj informacje organizacyjne dla wiernych – poniżej/

 

       Wspominane w podanych wcześniej informacjach karty wstępu na beatyfikację można już

dziś pobrać w zakrystii kościoła i kaplic.

 

       Mamy też kilkadziesiąt książek p.t. „Ksiądz Michał Rapacz wśród błogosławionych z 

seminaryjnej ławy”. Książka ta przybliża nam życie i niezłomną postawę ks. Michała. Można ją znaleźć obok prasy katolickiej pod chórem. Cena 25 zł.

 

    Dziękujemy panu Tomaszowi Majkowskiemu za bezpłatne użyczenie parafii podnośnika potrzebnego do wyczyszczenia rynien naszego kościoła i przycięcia gałęzi sąsiadujących z kościołem drzew. Dziękujemy również panom; Leszkowi Sendorowi, Józefowi Kamińskiemu oraz Lechowi Ważnemu z synem Pawłem, którzy mu w tym pomagali.

 

       Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

Polecamy wszystkim prasę katolicką. W każdą niedzielę są dostępne tygodniki; „Gość Niedzielny” i „Niedziela” oraz inne pisma katolickie, a dla młodszych czytelników jest miesięcznik „Mały Gość Niedzielny”.

 

Wszystkim życzymy miłej niedzieli i dobrego odpoczynku.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA WIERNYCH I DUSZPASTERZY PRZED BEATYFIKACJĄ CZCIGODNEGO SŁUGI BOŻEGO

KSIĘDZA MICHAŁA RAPACZA

 

W sobotę 15 czerwca w krakowskich Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Michała Rapacza. Publikujemy informacje organizacyjne dla wiernych i duszpasterzy, którzy planują uczestnictwo w uroczystościach.

Informacje dla wiernych

1.      Mszy św. z obrzędem beatyfikacji o godz. 11.00 w bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach przewodniczyć będzie

         kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

2.      Eucharystię poprzedzi modlitewne czuwanie, które rozpocznie się w bazylice o godz. 10.00.

3.      Bezpłatne karty wstępu rozprowadzone będą za pośrednictwem Księży Dziekanów do wszystkich parafii Archidiecezji Krakowskiej.

         Dotrą również do tych miejsc spoza diecezji, które wcześniej wyraziły chęć uczestnictwa w beatyfikacji.

4.      W czasie uroczystości beatyfikacyjnych funkcjonować będzie podział na 3 sektory: Bazylika, Sektor 0 oraz Błonia.

5.      Błonia przed bazyliką będą sektorem otwartym, gdzie obowiązywać będzie wstęp bez ograniczeń.

6.      Na błoniach obok bazyliki zostaną ustawione dwa telebimy z transmisją.

7.      Sektor 0 znajdować będzie się przed wejściem głównym do bazyliki.

8.      Możliwość wejścia do bazyliki Bożego Miłosierdzia oraz do sektora 0 będzie od godz. 9.00 do godz. 10.00. Po tej godzinie skorzystać

         można będzie jedynie z sektora na błoniach przed świątynią.

9.      Parkingi dostępne będą przy ul. Tadeusza Motarskiego, a także przy Sanktuarium św. Jana Pawła II.

10.    Dojście na błonia będzie możliwe od parkingu przy ul. Tadeusza Motarskiego aleją Adolfa Hyły, a także przez Most Miłosierdzia

         od Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz od stacji PKP przez dziedziniec klasztorny.

11.    Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty będzie w konfesjonałach na terenie zadaszonym przed bazyliką dolną.

 

 

IX Niedziela Zwykła

2.06.2024

 

Dziś jest Pierwsza Niedziela Miesiąca, tradycyjnie zatem po każdej Msz Świętej odprawiamy Adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała, zachęcamy więc i zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy Św. z Procesją Eucharystyczną wokół kościoła w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 1800 a dziś po Mszy Św. o godz. 900. Na zakończenie oktawy w czwartek będzie poświecenie wianków.

Przez cały miesiąc czerwiec po Mszy Świętej o 1800 w dni powszednie a w niedziele i święto po 1600 odprawiać będziemy nabożeństwo czerwcowe i odmawiać litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

            w piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji  uroczystości

                        nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

     w sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

                       jak również wspomnienie św. Jadwigi, królowej

                  

W bieżącym tygodniu przypada również Pierwszy Piątek miesiąca.

            Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

            w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

            w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św.

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1730, o 1800 będzie Msza Święta z nabożeństwem do Najśw. Serca Pana Jezusa.

W związku z powyższym, w czwartek i piątek w tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

      W naszej parafii w każdą niedzielę, pól godziny przed Mszą Świętą o godzinie 700, śpiewane są Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zachęcamy przychodzących na tę Mszę Świętą do nieco wcześniejszego przybywania i zapraszamy do wspólnego uwielbiania Maryi, Matki Jezusa tą piękną, tradycyjną śpiewaną modlitwą.

 

       Zwolniło się jedno miejsce na pielgrzymkę do Portugalii i Hiszpanii w terminie 25.06 – 2.07. 2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u ks. Szymona Bryniarskiego lub u p. kościelnego.

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana ś.p. Barbara Opiela lat 89 z Wadowa – jej pogrzeb będzie w poniedziałek o 1530, oraz ś.p. Irena Kot lat 69 również z Wadowa. –  jej pogrzeb będzie z kolei we wtorek o 1530.

      Polećmy je miłosiernemu Panu;  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

Polecamy wszystkim prasę katolicką. W każdą niedzielę są dostępne tygodniki; „Gość Niedzielny” i „Niedziela” a dla młodszych czytelników jest miesięcznik „Mały Gość Niedzielny”. Ponadto redakcja Niedzieli proponuje nam kwartalnik pt. „Niedziela Magazyn”,  z kolei redakcja Gościa Niedzielnego kolejny nr „Gościa Extra” pt. „Święte Matki, Matki Świętych” oraz 4 nr „Historii Kościoła” jako „Wakacyjny Przewodnik Historyczny”, jest to dwumiesięcznik polecany wszystkim, którym bliska jest tematyka historyczna, szczególnie z zakresu historii Kościoła. Zachęcamy do sięgnięcia po kolejne egzemplarze tych pism.

 

Wszystkim życzymy miłej niedzieli i dobrego odpoczynku.

 

VIII Niedziela Zwykła

Uroczystość Trójcy Świętej

26.05.2024

 

Dziś Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii Św. wielkanocnej.

W tym tygodniu przypada:

            w środę – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

            w piątek – święto Nawiedzenia NMP i zakończenie Nabożeństw Majowych

            w sobotę – wspomnienie św. Justyna, męczennika

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu Msze Św. w naszym kościele będą o godz. 700, 900 – po tej Mszy Św. wyruszymy w tradycyjnej Procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy. Po powrocie procesji do kościoła rozpocznie się kolejna Msza Św. (około godz. 1100). Po południu Msza Św. o godz. 1600.

Msze Św. w kaplicach: w Łuczanowicach o godz. 700, w Wadowie o godz. 830.

 

Ponawiamy prośbę o przygotowanie ołtarzy przez kolejne cztery osiedla naszej parafii:

1.   Łuczanowice – plac przy przystanku MPK, koło domu p. Kurków

2.   Wadów – ul. Wiatraczna, koło p. Kaliszów

3.   Dojazdów – ul. Jeziorko, przy posesji p. Stępniowskich

4.   Krzysztoforzyce – ul. Jeziorko, przy domu parafialnym, obok kapliczki Krzyża

 

Do udziału w procesji serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, udział w niej jest wyznaniem naszej wiary w Eucharystyczną obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina oraz oddaniem Mu należnej czci. Za pobożny w niej udział możemy zyskać odpust zupełny, spełniając pozostałe warunki do jego uzyskania (będąc w stanie łaski uświecającej, przyjmując Komunię Świętą i odmawiając modlitwę w intencjach Ojca Świętego).

Na procesję w uroczystość Bożego Ciała i przez całą jej oktawę zapraszamy: dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, poczty sztandarowe, strażaków i inne delegacje przedstawicieli różnych organizacji i wspólnot, oraz panów do baldachimu. Młodzież prosimy o wcześniejsze przygotowanie feretronów i chorągwi.

Szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy, aby szły w orszaku procesyjnym przed Najświętszym Sakramentem w swoich strojach komunijnych.

Od piątku rozpoczniemy Oktawę Bożego Ciała, zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy Św. z Procesją Eucharystyczną wokół kościoła codziennie o godz. 1800.

 

W sobotę 1 czerwca odbędzie się kolejna Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach więcej informacji można znaleźć na plakacie w gablotce ogłoszeń. /tu czytaj poniżej/

 

Prosimy o zrobienie porządków na grobach swoich bliskich na naszym cmentarzu. Po ostatnich wichurach jest tam sporo potłuczonych zniczy i porozrzucanych kwiatów.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Edward Grzyb lat 95 z Przylasku Rusieckiego. Polećmy go i wszystkich naszych zmarłych miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

PIELGRZYMKA RODZIN DZIECI UTRACONYCH

 

         W sobotę 1 czerwca br., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych. Mszy Świętej, która będzie sprawowana w Bazylice o godz. 12.00 przewodniczył będzie ks. biskup Jan Zając. Zapraszamy!

         Spotkanie rodzin rozpocznie modlitwa Anioł Pański o godz. 12.00 w Bazylice łagiewnickiej, po której nastąpi celebracja Mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Zająca. Eucharystię dopełni nabożeństwo zawierzenia zmarłych dzieci Bożemu Miłosierdziu.

         Rodziny otrzymają na miejscu akty zawierzenia i okolicznościowe świece. W trakcie nabożeństwa zwierzenia kapłan przekaże rodzinom z paschału Światło Chrystusa Zmartwychwstałego. Rodzice z zapalonymi świecami odmówią wraz z celebransem Akt Zawierzenia Dziecka Bożemu Miłosierdziu i odśpiewają Magnificat jako dziękczynienie za dar jego życia.

         Przy wejściu do Bazyliki do specjalnie przygotowanego kosza rodziny będą mogły złożyć karty z imieniem i nazwiskiem zmarłego dziecka, które następnie zostaną złożone na ołtarzu w procesji z darami. Imiona dzieci po zakończonej pielgrzymce będą wpisane do Księgi Dzieci Utraconych prowadzonej w Sanktuarium.

         Pielgrzymka adresowana jest do rodzin doświadczonych śmiercią dziecka nienarodzonego i narodzonego, umierającego w wyniku poronień samoistnych, w wypadkach komunikacyjnych, na skutek chorób onkologicznych i śmierci samobójczej. Każda osoba, która czuje się dotknięta śmiercią dziecka w rodzinie, jest zaproszona do uczestnictwa w pielgrzymce.

 

 

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitasinfinitao godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitasinfinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

 

 

 

Za zgodność:

 

 

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

19.05.2024

 

Dzisiejsza niedziela - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończy liturgiczny okres wielkanocny. W naszej parafii przeżywamy dziś Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci z Kl. III, podczas Mszy Świętych o godz. 1000 i 1200.

            o godz. 1000 - dzieci ze Sz.P. z Branic i Wyciąż

            o godz. 1200.- dzieci ze Sz.P. w Wadowie

 

W związku ze zmianą godzin sprawowania Mszy Świętych z udzielaniem Pierwszej Komunii, nie będzie dziś Mszy Św. o 1100, a o godz. 900 odprawimy tylko recytowaną Mszę dla tych, którzy zwykle przychodzą na tę godzinę.

 

Od jutra dzieci, które przystąpią dziś do Pierwszej Komunii, rozpoczynają swój Biały Tydzień. Zapraszamy je codziennie wraz z rodzicami do udziału we Mszy Świętej  i majówce o godz. 1800.

Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za sprzątanie kościoła i jego otoczenia, oraz za złożony na potrzeby kościoła dar pieniężny, który został przeznaczony na odnowienie monstrancji. Koszt tej renowacji to 2 tyś. złotych.

 

Jutro, świętować będziemy drugi dzień Zielonych Świąt, święto N.M.P. Matki Kościoła. Dodatkowe Msze św. w tym dniu będą; w kościele o godz. 900 oraz w kaplicach, w Łuczanowicach o godz. 1700 i w Wadowie o 1800.

 

W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

W piątek – wspomnienie N.M.P. Wspomożycielki Wiernych.

 

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii Świętej Wielkanocnej.

 

W sobotę zapraszamy na spotkanie kandydatów do bierzmowania, uczniów klas VII ze Sz. P. z całej parafii na Mszę Świętą o godz. 1800 a po niej na nabożeństwo majowe.

 

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała(30 maja)  ponawiamy prośbę o przygotowanie ołtarzy przez następne w kolejności cztery osiedla naszej parafii:

1.   Łuczanowice – plac przy przystanku MPK, koło domu p. Kurków

2.   Wadów – ul. Wiatraczna, koło p. Kaliszów

3.   Dojazdów – ul. Jeziorko, przy posesji p. Stępniowskich

 

4.   Krzysztoforzyce – ul. Jeziorko, przy domu parafialnym, obok kapliczki Krzyża

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Józef Piotrowski lat 61 z Ruszczy, który zginął jako kierowca MPK w zderzeniu autokarów w Nowej Hucie, ś.p. Elżbieta Pajor lat 73 z Wyciąż, jej pogrzeb będzie w poniedziałek o godz. 1500, i ś.p. Teresa Wnęk lat 66 z Łuczanowic, jej pogrzeb będzie z kolei w środę o godz. 1000 Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej facebooku.

 

 

 

VII  Niedziela  Wielkanocna

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

12.05.2024

 

        Dziś dzieci z Klas IV szkół podstawowych z naszej parafii przeżywają rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. O godz. 900 dzieci ze Sz. P. w Wadowie, o godz. 1100dzieci ze Sz. P. z Branic i Wyciąż.  

 

Dziś również o godzinie 900 rozpocznie się na tradycyjna procesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika z Wawelu na Skałkę.

 

We wtorek przypada święto św. Macieja apostoła

W czwartek święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski.

 

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

W naszej parafii przeżywać będziemy w tym dniu Uroczystość I Komunii Świętej dzieci z Kl. III, podczas Mszy Świętych o godz. 1000 i 1200.

            o godz. 1000 - dzieci ze Sz.P. z Branic i Wyciąż

            o godz. 1200.- dzieci ze Sz.P. w Wadowie

 

Spowiedź dla dzieci i ich rodzin będzie w sobotę 20 maja;

            od   900 do 1000          dla Sz.P. z Branic i Wyciąż

            od 1000 do 1100         dla Sz.P. z Wadowa

 

W związku ze zmianą godzin sprawowania Mszy Świętych z udzielaniem I Komunii, nie będzie w przyszłą niedzielę Mszy Św. o 1100, a o godz. 900 odprawimy tylko recytowaną Mszę dla tych, którzy zwykle przychodzą na tę godzinę.

 

Bardzo prosimy, aby w przyszłą niedzielę na Mszach o godz. 1000 i 1200 główną nawę kościoła pozostawić dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

Jeśli to tylko jest możliwe, osoby nie zainteresowane bezpośrednio tą uroczystością zapraszamy na pozostałe Msze Święte w naszym kościele albo na Msze Św. w kaplicach, aby w ten wyjątkowy dzień mogły się tu zgromadzić przede wszystkim rodziny dzieci komunijnych.

W przyszłą niedzielę przypada też III Niedziela Miesiąca zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 nabożeństwo majowe będzie połączone z Różańcem. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich a zwłaszcza Róże Różańcowe.

 

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała, (30 maja) już dziś prosimy o przygotowanie ołtarzy przez następne w kolejności cztery osiedla naszej parafii:

1.   Łuczanowice – plac przy przystanku MPK, koło domu p. Kurków

2.   Wadów – ul. Wiatraczna, koło p. Kaliszów

3.   Dojazdów – ul. Jeziorko, przy posesji p. Stępniowskich

4.   Krzysztoforzyce – ul. Jeziorko, przy domu parafialnym, obok kapliczki Krzyża

 

Nasza scholka parafialna śpiewa dziś na Mszy Świętej w Wadowie, a w przyszłą niedzielę zaśpiewa w Łuczanowicach podczas Mszy Świętej o godz. 1100. Zaprasza wszystkich do uwielbiania Pana swoim śpiewem.

 

Dziękujemy państwu Marcie i Dariuszowi Kozłowskim za ufundowanie stojaka na kwiaty, który znajduje się przy głównym wejściu do kościoła.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

 

VI  Niedziela  Wielkanocna

6.05.2024

 

       Dzisiejsza niedziela jest Pierwszą Niedzielą Miesiąca dlatego po każdej Mszy Świętej odprawiamy adoracją Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

 

       Jutro święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.

 

       W środę uroczystość Św. Stanisława Biskupa i męczennika– głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Tradycyjna procesja ku Jego czci z Wawelu na Skałkę odbędzie się w przyszłą niedzielę czyli 12 maja i wyruszy z Wawelskiego Wzgórza o godz. 900. /odczytać zaproszenie Metropolity/

 

       W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dzieci z Klas IV szkół podstawowych z naszej parafii przeżywać będą rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. Na Mszę Świętą o godz. 900 zapraszamy dzieci ze Sz. P. w Wadowie, na godz. 1100 dzieci ze Sz. P. z Branic i Wyciąż.  Spowiedź dla dzieci i ich rodziców będzie w sobotę 11 maja rano od godz. 900 do 1000.

 

Przypominamy o nabożeństwach majowych, w kościele w dni powszednie majówka jest po Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600W kaplicach w niedziele po każdej Mszy Świętej, w dni powszednie o godz. 1900.

Zachęcamy także do śpiewania tradycyjnych „majówek” przy licznych figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii.

 

W imieniu rodziców Bartusia przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę dołączyli do kwesty na koszty jego leczenia i rehabilitacji. Zebrano 15 tyś. złotych i 100 euro, oraz 8 dużych worków plastikowych zakrętek. Bóg Zapłać wszystkim darczyńcom.

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana ś.p. Władysława Adamska lat 74 z Branic i ś.p. Krystyna Małota lat 82 z Wyciąż. Polećmy je miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

V Niedziela Wielkanocna

28.04.2024

 

Dziś przy kościele odbywa się zapowiadana w ubiegłą niedziele kwestę na pomoc w leczeniu i rehabilitacji dla Bartusia, /przy kaplicach skarbony/.

 

Według Kalendarza Liturgicznego w tym tygodniu Przypada::

            we poniedziałek – święto św. Katarzyny ze Sieny. patronki Europy

            w czwartek – wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

 

We wtorek po Mszy Świętej o 1800 będzie pierwsze Nabożeństwo Majowe z procesją wokół kościoła. Zapraszamy do licznego udziału w majówkach.

W dni powszednie w kościele majówki będą po Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600.

W kaplicach majówkę odprawiać będziemy w niedziele po każdej Mszy Świętej, w dni powszednie prosimy organizowaćje o godz. 1900.

Zachęcamy także do śpiewania tradycyjnych „majówek” przy licznych figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii.

 

W piątek przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze Święte w kościele i kaplicach sprawować będziemy tak jak w każdą niedzielę. W kościele po sumie ponowimy Akt Ślubów Jasnogórskich naszego narodu, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Z racji uroczystości nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

W sobotę święto Św. Floriana, patrona strażaków i hutników, oraz patrona miasta Krakowa. Msza święta o błogosławieństwo Boże dla strażaków z naszej parafii - OSP Przylasek Rusiecki i Wyciąże oraz dla ich rodzin będzie 3 maja o godz. 1600.

 

W bieżącym tygodniu przypada również I Piątek miesiąca.

Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św.

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele. Z racji przypadającego w tym dniu święta, spowiadać będziemy przed każdą Mszą Świętą, o godz. 1600 będzie Msza Święta z majówką i nabożeństwem do N.S.P.J.

 

W sobotę od godz. 800 odwiedzimy chorych.

 

W czwartek i piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

W związku z beatyfikacją Sługi Bożego ks. Michała Rapacza zapraszamy pięć chętnych osób do reprezentowania parafii podczas tej uroczystości, która odbędzie się  w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego dnia 15 czerwca bieżącego roku. Chętni mogą zgłosić się po Mszy Świetej w zakrystii.

 

            W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Tekla Nowakowska lat 102 z Krzysztoforzyc, ś.p. Józef Szostak lat 93 z Przylasku Rusieckiego, ś.p. Alicja Strójwąs lat 71 z Łuczanowic, i ś.p. Andrzej Stanecki lat 91 z Wyciąż, jego pogrzeb będzie w poniedziałek o 1500. Polećmy ich miłosiernemu Panu. Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

 

 

IV Niedziela Wielkanocna

21.04.2024

 

Niedziela dzisiejsza jest Niedzielą Powołań, to dzień naszej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Modlimy się w tej intencji podczas każdej Mszy Świętej, prosimy też o indywidualną modlitwę w intencji powołań, których spadek jest coraz bardziej widoczny także w naszej Ojczyźnie i diecezji.

 

Według Kalendarza Liturgicznego w tym tygodniu przeżywać będziemy:

            we wtorek – uroczystość św. Wojciecha, bp. i męczennika,

                                  głównego patrona Polski

            w czwartek – święto św. Marka, ewangelisty

           

W sobotę 27 kwietnia na Mszę Świętą o godz. 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VII, Sz.P. z Branic i Wyciąż.

 

       Rodzice małego Bartusia, mieszkający na terenie parafii Luborzyca, zwracają się do nas z prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji swojego synka, cierpiącego na ciężką chorobę CANAVANA. Piszą do nas: Bartuś od urodzenia musi walczyć z ogromnym bólem, brakiem możliwości swobodnego poruszania się, trudnościami z jedzeniem, oraz bardzo niską odpornością i częstymi infekcjami. Bartuś nie siada, nie dźwiga główki, napięcie mięśni szyi jest bardzo słabe, a podczas codziennej, koniecznej rehabilitacji, pozostałe mięśnie bardzo się spinają, co powoduje taki ból, że z każdą rehabilitacją nasz synek wypłakuje morze łez a my nie możemy mu ulżyć w tym bólu.Jedynym sposobem leczenia jest terapia genowa wykonywana w USA”. 

       Zaprzyjaźnione z rodziną osoby będą w przyszłą niedzielę prowadziły przy kościele kwestę na pomoc dla Bartusia. Jeśli kto może, zachęcamy do wsparcia. Można też przez cały tydzień przynosić plastikowe zakrętki i pozostawiać w pojemniku przy ołtarzu św. Józefa albo na plebanii.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana ś.p. Janina Michno lat 78 z Krzysztoforzyc, jej pogrzeb będzie w poniedziałek o godz. 1530. Polećmy ją miłosiernemu Panu. Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Serdecznie polecamy wszystkim cotygodniową prasę katolicką.

 

           Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

III Niedziela Wielkanocna

14.04.2024

 

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Biblijną, rozpoczynającą Kolejny Ogólnopolski Tydzień Biblijny w naszej Ojczyźnie. Dziś, na początku Tygodnia Biblijnego wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego, któremu przyświeca jako hasło zdanie z Dziejów Apostolskich „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie”.

Zachęcamy zatem wszystkich do chociaż krótkiej dziś lektury Dziejów Apostolskich, odczytywanych w tak licznych i różnych miejscach dziś w całym kraju, aby w ten sposób otwierać się na umacniające nas działanie Bożego Słowa i Ducha Świętego.

 

Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 1600, odbędzie się w naszej parafii dekanalne błogosławieństwo lektorów czyli chłopców, którzy będą podczas Mszy Świętych czytać Pismo Święte.

 

Przyszłą niedzielę przeżywać będziemy jako Niedzielę Powołań, będzie to dzień naszej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

 

Ze względu na dni świąteczne i wolne na początku maja i czerwca, kandydatów do bierzmowania, uczniów Kl. VII, Sz. P. z Branic i Wyciąż zapraszamy na spotkanie w sobotę 27 kwietnia na Mszę Świętą o godz. 1800 w kościele, a następnie już wszystkich uczniów Kl. VII z całej parafii w sobotę 25 maja i tym spotkaniem zakończymy tegoroczny cykl przygotowań do tego sakramentu.

 

W ostatnim tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Stanisław Frankiewicz, lat 61 z Krzysztoforzyc, ś.p. Julian Bąk, lat 90 z Wadowa, ś.p. Roman Kardasz, lat 82 z Chałupek, oraz ś.p. Zdzisław Nowak, lat 89 z Wadowa,  jego pogrzeb będzie w środę o 1500; polecajmy ich Miłosiernemu Panu:  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Serdecznie polecamy wszystkim cotygodniową prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

      Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych. /odczytać i odmówić modlitwę w tej intencji /

 

 

II Niedziela Wielkanocna

Niedziela Miłosierdzia Bożego

 

7.04.2024

 

Dziś Świętujemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości z tej okazji odbywają się jak co roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Jest to zarazem Pierwsza Niedziela Miesiąca zatem po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu. Podczas adoracji ponowimy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

Niedziela dzisiejsza rozpoczyna też tzw. Tydzień Miłosierdzia, czas w którym wpatrując się w Boże Miłosierdzie chcemy uczyć się tego, jak być miłosiernymi dla innych, jak to miłosierdzie realizować w swoim życiu. Przypomina nam również o potrzebie wspierania różnych dzieł miłosierdzia podejmowanych przez Kościół.

 

W poniedziałek obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten od wielu lat przeżywany jest w naszej Ojczyźnie jako Dzień Świętości Życia oraz modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych, zwłaszcza tych zagrożonych aborcją. Na Mszy Świętej o godz. 1800 będzie można podjąć dzieło tzw. duchowej adopcji czyli zobowiązanie do odmawiania codziennie przez dziewięć miesięcy modlitwy w intencji anonimowego dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Formularz deklaracji podjęcia takiej modlitwy można znaleźć już dziś na ołtarzu Matki Bożej. Wypełnioną deklarację będzie można złożyć do przygotowanego koszyka przy ołtarzu M.B. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

W środę 10 kwietnia podczas Mszy Świętej o godz. 1800 będzie w naszej parafii udzielany Sakrament Bierzmowania, uczniom Kl. VIII szkół podstawowych, którzy przygotowywali się do jego przyjęcia przez ostatnie dwa lata. Sakramentu udzieli ks. bp. Damian Muskus. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 1600 młodzież ta otrzyma pamiątkowe krzyżyki oraz karty dopuszczenia do przyjęcia tego sakramentu.

 

Przyszła niedziela, III Niedziela Wielkanocna, nazwana jest Niedzielą Biblijną i rozpoczynającą Tydzień Biblijny. Będzie to zarazem VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego  w naszej Ojczyźnie.

W przyszłą niedzielę, podczas Mszy Świętej o godz. 1600, odbędzie się w naszej parafii dekanalne błogosławieństwo lektorów czyli chłopców, którzy będą podczas Mszy Świętych czytać Pismo Święte. Z naszej parafii takie błogosławieństwo otrzyma dziewięciu chłopaków.

 

Serdecznie polecamy wszystkim cotygodniową prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień zamieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

 

Poniedziałek Wielkanocny

 

1.04.2024

 

Dziś, w drugi dzień świąt wielkanocnych, od wielu już lat, modlitwą oraz ofiarami składanymi na tacę wspieramy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

 

W naszej parafii przygotowujemy się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez młodzież klas VIII, co będzie miało miejsce 10 kwietnia w środę o godz. 1800. W związku z czym w najbliższą sobotę od godz. 1730 będzie spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, ich rodziców i świadków. Po spowiedzi zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą o 1800, a po Mszy świętej odbędzie się dla nich próba liturgiczna.

W przyszłą niedziele kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 1600 po której otrzymają karty dopuszczenia do przyjęcia tego sakramentu.


W bieżącym tygodniu przypada I Piątek miesiąca.

            Zatem w czwartek, będzie spowiedź w kaplicach;

            w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

            w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św.

 

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1730. O 1800 Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

W piątek z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

Najbliższa niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości z tej okazji odbędą się jak co roku się w Łagiewnikach. W naszym kościele na zakończenie każdej Mszy Św. odnowimy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

 

W ostatnim czasie odeszli od nas do Pana: ś.p. Ryszard Pyrka, lat 79 z Wyciąż, ś.p. Stanisław Korcipa, lat 82 z Wadowa, ś.p. Walentyna Boczkowska, lat 90 z Wadowa, ś.p. Bronisława Zięba, lat 96 z Łuczanowic, ś.p. Stanisława Hajduga, lat 97 z Krzysztoforzyc, ś.p. Henryk Skóra, lat 92 z Łuczanowic; polecajmy ich Miłosiernemu Panu:  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jutro z powodu nieobecności ks. proboszcza kancelaria parafialna rano będzie nieczynna. Potrzebne sprawy będzie można załatwić po Mszy Świętej wieczornej.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotce ogłoszeń oraz na stronie internetowej i facebooku parafii.

 

Zachęcamy do sięgnięcia jeszcze po świąteczną prasę katolicką, która znajduje się pod chórem przy wejściu do kościoła.

 

 

„Wstał  Pan Chrystus   z  martwych  ninie,

Alleluja!   Alleluja!

Uweselił  lud  swój  mile,

Alleluja!   Alleluja!”

 

 

 

Święta Wielkiej Nocy skłaniają nas do refleksji, przemyśleń nad stanem naszej wiary i do jej umacniania. To czas kiedy na nowo budzi się życie i napełnia nas Nadzieją na lepsze dziś i piękniejsze jutro. Z tej okazji składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, radosnych i pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech wiara, nadzieja i miłość będą zawsze obecne w waszym życiu a Zmartwychwstały Jezus obdarza łaskami swego miłosierdzia każdego dnia.

Wszystkim Szczęść Boże!

duszpasterze parafii 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

24.03.2024


PODZIĘKOWANIA

 

Bogu niech będą dzięki za ten święty czas Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego, który mogliśmy przeżywać w naszej parafialnej wspólnocie, który został nam dany i zarazem „zadany” - jak nas uczył św. Jan Paweł II - abyśmy mogli wzrastać duchowo, umacniać się w wierze i przynosić zbawienne owoce dobra w naszym życiu.

Dziękuję moim współpracownikom ks. Rafałowi i O. Rafałowi za przygotowywanie liturgii Wielkiego Tygodnia, głoszone słowo boże, oraz posługę w konfesjonale.

Dziękuję panu Kazimierzowi Kotowi z córką Justyną, panom Józefowi Nowakowi, Maciejowi Grzywaczewskiemu, Romanowi Nowakowi z synem Bartkiem, p. kościelnemu Tomaszowi Urbanowi z żoną Agnieszką za przygotowanie „Ciemnicy” i „Grobu Bożego”. Dziękuję pani Marii Burnet z córką Justyną za przystrojenie „Ciemnicy”, „Grobu” oraz kościoła w kwiaty.

Dziękuje p. organiście, naszej scholii dziecięcej, za oprawę muzyczną i śpiew liturgiczny przez całe Triduum Paschalne.

Dziękuję służbie liturgicznej, ministrantom i lektorom oraz panom czytającym „Pasję”, za posługę i ubogacenie swoją obecnością liturgii Wielkiego Tygodnia. Szczególnie nas cieszy liczna obecność ministrantów i lektorów, bardzo wam chłopcy dziękuję za tę obecność i dawane świadectwo. Dziękuje też waszym rodzicom, którzy wam to ułatwiają i was do tego prowadzą

Dziękuję druhom strażakom z OSP Wyciąże i Przylasek Rusiecki za trzymanie warty honorowej przy „Grobie Pańskim” oraz udział w procesji Rezurekcyjnej.

Za uświetnienie dzisiejszej procesji dziękuję bardzo gorąco dzieciom sypiącym kwiatki, młodzieży niosącej feretrony i chorągwie, pocztom sztandarowym oraz wszystkim asystom.

Dziękuję p. Krzysztofowi Karolczykowi za fotograficzne udokumentowanie naszych liturgicznych spotkań.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim, którzy brali udział w liturgii Triduum Paschalnego za wspólną modlitwę i podjęte refleksje nad tak ważnymi zagadnieniami naszej wiary, które podsuwały nam te dni i sprawowane nabożeństwa. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej procesji rezurekcyjnej.

Niech Zmartwychwstały Jezus wszystkim błogosławi.

 

Jutro – Poniedziałek Wielkanocny, porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę, czyli o 700, 900 i 1100 oraz po południu godz. o 1600.

Msze Św. w kaplicach również będą w porządku niedzielnym a więc w Łuczanowicach o 800 i 1100, w Wadowie o 930.

 

Niedziela Palmowa

24.03.2024

 

Dziś Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Męki Pańskiej. Na początku każdej Mszy Św. jest obrzęd poświecenia palm. Przed Mszą Świętą o godz. 1100 będzie procesja z palmami. Procesja rozpocznie się przed kościołem.

 

W czwartek rozpoczynamy święte dni Triduum Paschalnego Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka Niedziela, obchodzone na pamiątkę męki, śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

 

Wielki Czwartek

W tym dniu rano nie ma Mszy Świętej w kościołach parafialnych a kapłani udają się na tzw. Mszę Świętą Krzyżma, połączoną z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i poświeceniem olejów świętych, która odbędzie się w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II o godz. 1000 w Krakowie – Łagiewnikach.

O godz. 1800 w kościele parafialnym rozpocznie się Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Po niej nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. „ciemnicy” i tam Jego adoracja do godz. 2100.

 

Wielki Piątek

To dzień pokuty i postu, w tym dniu Kościół nie sprawuje Mszy Świętej, koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Pana Jezusa. W dniu tym powinniśmy zachować post ścisły (tzn. możemy spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, dwa lekkie i jeden do syta) obowiązuje nas też wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Od godz. 700 – będzie dalszy ciąg indywidualnej adoracji Pana Jezusa w „Ciemnicy”

O godz. 1500 godzinie śmierci Pana Jezusa, godzinie miłosierdzia, będzie Droga Krzyżowa

O godz. 1800 – rozpoczniemy Liturgię Wielkiego Piątku; najpierw odczytamy tekst Ewangelii wg Św. Jana (tzw. Pasję), następnie będzie Adoracja Krzyża, potem Komunia Św. a po niej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do „Grobu Pańskiego” gdzie będziemy Go adorować przez całą noc i całą sobotę, aż do liturgii Wigilii Paschalnej.

 

Porządek Adoracji przy „Grobie Pańskim” - w tym roku prosimy na adorację:

 

od godz.         2000 - 2100  młodzież z całej parafii

            2100 - 2200  Łuczanowice

            2200 - 2300  Dojazdów

            2300 - 2400  Krzysztoforzyce

            2400  -  100  Wadów

                    100  -  200  Chałupki

             200  -  300  Branice

             300  -  400  Przylasek Rusiecki

             400  -  500  Wyciąże

             500  -  600  Przylasek Wyciąski

             600  -  700  Ruszcza

       Prosimy też Ochotniczą Straż Pożarną z Wyciąż i Przylasku Rusieckiego o pełnienie honorowej warty przy Grobie Pańskim a następnie udział w Procesji Rezurekcyjnej.

Wielka Sobota

Indywidualna adoracja przy „grobie” Pana Jezusa będzie do godz.1800. Zapraszamy do nawiedzenia „Grobu Chrystusa” zwłaszcza przy okazji święcenia pokarmów.

 

Poświęcenie pokarmów:

 

w kościele:   -   od 900 do 1200 co pół godziny, na poświęcenie gromadzimy się w kościele.

 

w terenie: tylko jedno miejsce na osiedliu lub we wsi.

                        Chałupki                                 godz.     930

           Branice – Klub Herkules                      945

           Przylasek Rusiecki                             1000

           Zakład Opiekuńczo-Leczniczy        1015

           Wyciąże – K.S. Błyskawica               1030

           Przylasek Wyciąski                            1045

 

               Wadów – w kaplicy               godz.   1115

               Łuczanowice – plac przed kaplicą   1130

               Dojazdów – świetlica                         1145

               Krzysztoforzyce –świetlica               1200

 

O godz. 1800 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. Przed kościołem nastąpi obrzęd poświęcenia ognia i zapalenie nowego paschału, następnie w procesji ze światłem wejdziemy do kościoła na orędzie paschalne, poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystię. Prosimy przynieść ze sobą świece zaopatrzone w kapturki.

 

Wielka Niedziela

O godz. 600 - Procesja Rezurekcyjna, wokół kościoła a następnie Msza Św.

Zapraszamy dzieci do sypania kwiatków, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, panów do baldachimu. Do udziału w procesji zapraszamy również inne delegacje. Prosimy by wcześniej wyczyścić i odświętnie przyozdobić feretrony i chorągwie.

 

Wszystkie podane wcześniej informacje dotyczące Liturgii Wielkiego Tygodnia, adoracji oraz święcenia pokarmów można znaleźć na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku. Są one wydrukowane również w folderze rekolekcyjnym.

 

Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty będzie jeszcze w poniedziałek, wtorek i środę, przed Mszą Świętą o 1800, oraz w nocy z Wielkiego Piątku na Sobotę od 2000 do 300 nad ranem.

 

Kancelaria parafialna w tym tygodniu od czwartku będzie nieczynna!!!

Konieczne sprawy kancelaryjne można będzie załatwić we wtorek i środę – rano od 800 do 900 lub wieczorem bezpośrednio po Mszy o 1800.

               

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotce ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

V  Niedziela Wielkiego Postu

17.03.2024

 

Dziś w naszej parafii dzień odpustu parafialnego ku czci św. Grzegorza Wielkiego pap. patrona naszej parafii. Suma odpustowa o godz. 1100. Przewodniczył jej będzie i kazania wygłosi ks. dr Tadeusz Nosek. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału i wspólnej modlitwy.

 

            We wtorek przypada Uroczystość Św. Józefa, oblubieńca NMP.

 

            Jak już informowaliśmy, w tym tygodniu przeżywać będziemy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. We wtorek i środę 19 i 20 marca będą spotkania rekolekcyjne dla uczniów Szkół Podstawowych. Dzieci że Sz.P. z Branic i Wyciąż będą dowożone na spotkania w kościele autokarami. Dzieci ze Sz.P. w Wadowie i Luboczy będą miały swoje spotkania w kaplicy w Wadowie. Dzieci młodsze, Kl. II i III ze szkoły w Luboczy będą dowożone na spotkania w kaplicy autokarami. Rekolekcje te poprowadzi Ks. Mieszko Ćwiertnia, pracujący w Archiwum Kurii Metropolitalnej

Uczniowie kl. VII i VIII z całej parafii, jako kandydaci do bierzmowania, będą mieli swoje spotkania w czwartek i piątek 21 i 22 marca o godz. 1900 w kościele. Bardzo prosimy rodziców aby pomogli im wziąć udział w tych spotkaniach.

Rekolekcje dla dorosłych, które będą jednocześnie odnowieniem naszych Misji Parafialnych z października 2022 r., rozpoczniemy w środę 20 marca Mszą Św. o godz. 1800 a zakończymy w Niedzielę Palmową 24 marca.

Spotkania rekolekcyjne w czwartek i piątek będą:

            w kościele o 800 i 1800

            w Łuczanowicach o 930 i 1600

            w Wadowie o 1100 i 1715

W sobotę 23 marca będzie dzień spowiedzi rekolekcyjnej dla wszystkich, także dla dzieci szkolnych, które korzystają z tego sakramentu pod opieką rodziców lub innych osób dorosłych. Będzie to także Dzień Chorych – osobom starszym i chorym udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Spowiedź będzie w następującym porządku:

            w kościele od 800 do 930 oraz od 1630 do 1800

            w Wadowie od 1030 do 1200

            w Łuczanowicach od 1400 do 1530

Rekolekcje dla dorosłych poprowadzi O. Józef Wnęk, Redemptorysta.

 

Szczegółowy program wszystkich spotkań rekolekcyjnych można znaleźć na plakatach, oraz na stronie internetowej i facebooku parafii.

 

        Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Na początku każdej Mszy Św. będzie poświecenie palm. Uroczystej procesja z palmami będzie przed Mszą Świętą o 1100. Będzie do dzień zakończenia naszych rekolekcji, zebraną składkę przekażemy naszemu rekolekcjoniście.

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można nabywać wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, cena 10 zł.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas: ś.p. Barbara Wójcik, lat 65 z Dojazdowa; polecajmy ją Miłosiernemu Panu:  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotce ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku parafii.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. …….………. oraz za ofiarę złożoną na potrzeby kaplicy. Bóg Zapłać.

 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu

10.03.2024

 

Dziś na Mszę Świętą o godz. 1600 zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania, czyli uczniów klas VIII, z całej parafii. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie z rodzicami celem omówienia ostatniego etapu przygotowań do bierzmowania.

 

We wtorek 12 marca przypada wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża, patrona naszej parafii. W związku z czym w przyszłą niedzielę t.j. 17 marcaprzeżywać będziemy nasz odpust parafialny ku jego czci. Suma odpustowa będzie o godz. 1100. Przewodniczył jej będzie i kazanie wygłosi ks. dr Tadeusz Nosek. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału i wspólnej modlitwy.

Możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej przed odpustem będzie w czwartek po Mszy Świętej wieczornej do godz. 2000, oraz w sobotę od 1730 do 1800.

 

W tygodniu po odpuście przeżywać będziemy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. We wtorek i środę 19 i 20 marca będą spotkania rekolekcyjne dla uczniów Szkół Podstawowych. Dzieci że Sz.P. z Branic i Wyciąż będą dowożone na spotkania w kościele autokarami. Dzieci ze Sz.P. w Wadowie i Luboczy będą miały swoje spotkania rekolekcyjne w kaplicy w Wadowie. Dzieci młodsze, Kl. II i III ze szkoły w Luboczy będą dowożone na spotkania w kaplicy autokarami.

Uczniowie kl. VII i VIII z całej parafii, jako kandydaci do bierzmowania, będą mieli swoje spotkania w czwartek i piątek 21 i 22 marca o godz. 1900 w kościele. Bardzo prosimy rodziców aby pomogli im wziąć udział w tych spotkaniach.

 

Rekolekcje dla dorosłych, które będą jednocześnie odnowieniem Misji Parafialnych z października 2022 r., rozpoczniemy w środę 20 marca Mszą Św. o godz. 1800 a zakończymy w Niedzielę Palmową 24 marca. W sobotę 23 marca będzie dzień spowiedzi rekolekcyjnej.

Szczegółowy program wszystkich spotkań rekolekcyjnych można znaleźć na plakatach, oraz na stronie internetowej i facebooku parafii. Została przygotowana również okolicznościowa ulotka, którą można znaleźć przy wejściu do kościoła i kaplic, lub pobrać z rąk stojących na zewnątrz ministrantów.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, tak w kościele jak i w kaplicach.

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można nabywać już wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, cena 10 zł.

 

Przy ołtarzu Św. Józefa przez cały Wielki Post umieszczona jest skarbona na jałmużnę postną. Jest to jedna z form naszej pomocy dla najuboższych.

 

        W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Władysława Zięcina lat 76 z Przylasku Wyciąskiego i śp. Bronisław Zboroch lat 75 z Chałupek. Polećmy ich Miłosiernemu Panu;  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień umieszczone są w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej i facebooku naszej parafii.

 

III Niedziela Wielkiego Postu

3.03.2024

 

            Gościmy dziś w naszej parafii wolontariuszy z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego wraz z księdzem, który głosi nam kazania. Przy kościele wolontariusze rozłożą sklepik z pamiątkami misyjnymi a do skarbon będą zbierać datki na potrzeby misji.

 

Jutro przypada święto św. Kazimierza, patrona naszej archidiecezji.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu kolejny raz przypominamy jeszcze o wielko-postnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

       oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza Św. o 1600

 

w kaplicy w Wadowie; zmiana po odejściu ks. Mirosława

Droga Krzyżowaw piątek o 1615, po niej Msza Św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza Św.

 

            W sobotę na Mszę Świętą o godz. 1800 zapraszamy dzieci z klas III Sz. P. z całej parafii, wraz z rodzicami. Podczas Mszy Świętej dzieci otrzymają książeczki a po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z rodzicami w ramach przygotowania do I Komunii.

 

W przyszłą niedzielę na Mszę Świętą o godz. 1600 zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania, czyli uczniów klas VIII, z całej parafii. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie z rodzicami celem omówienia ostatniego etapu przygotowań do bierzmowania. Przypominamy, że bierzmowanie odbędzie się 10 kwietnia o godz. 1800 a sakramentu udzieli ks. bp. Damian Muskus.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są umieszczone w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii i facebooku.

 

Dla Wadowa !!!

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy p. ……………

 

 

 

II Niedziela Wielkiego Postu

25.02.2024

 

       Dzisiejsza niedziela to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami „Ad Gentes”. Podejmijmy te dzieła i ofiarujmy za naszych polskich misjonarzy i misjonarki.

    Z tej okazji w przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii wolontariuszy z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego wraz z księdzem, który będzie głosił nam kazania. Przy kościele wolontariusze rozłożą sklepik z pamiątkami misyjnymi a do skarbon będą zbierać datki na potrzeby misji.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu kolejny raz przypominamy jeszcze o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa  jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

                   oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1630.

 

W bieżącym tygodniu przypada I Piątek miesiąca.

            Zatem w czwartek, 29 lutego, będzie spowiedź w kaplicach;

            w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

            w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św. Po Mszy Św. będzie Droga Krzyżowa, nie będzie Drogi Krzyżowej w I Piątek gdyż w tym czasie będziemy spowiadać w kościele.

 

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1715. O 1730 będzie Droga Krzyżowa a po niej Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W związku z powyższym w czwartek i piątek w tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

      Już dziś informujemy, że Rekolekcje Wielkopostnew naszej parafii będą w dniach 20-24 marca. W sobotę 23 marca planujemy parafialny dzień spowiedzi wielkopostnej. Będzie to sobota przed Wielkim Tygodniem. Prosimy o takie zaplanowanie zajęć aby każdy w rodzinie mógł skorzystać z rekolekcji oraz sakramentu pokuty.

 

  W parafii Miłosierdzia Bożego Na Wzgórzach Krzesławickich od jutra rozpoczynają się trzydniowe Rekolekcje Wielkopostne dla Niesakramentalnych Związków Małżeńskich. Spotkania będą o godz. 1900.

 

     Informujemy, że Ks. Mirosław, który od nas odszedł, objął swoją posługę proboszcza w parafii Mników.

 

     W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana; ś.p. Wacław Jackiewicz lat 88 z Wyciąż, jego pogrzeb będzie jutro o 1430. Polećmy go Miłosiernemu Panu; Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką, są dostępne „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Serdecznie polecamy, to naprawdę będzie dobra lektura. Można tam znaleźć sporo informacji o tematyce religijnej ale nie tylko.  

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

 

 

 

 

I Niedziela Wielkiego Postu

18.02.2024

 

Decyzją naszego Metropolity ks. Mirosław Gurdek kończy pracę wikariusza w naszej parafii i od przyszłej niedzieli obejmuje funkcję proboszcza w innej parafii. W jakiej podamy w przyszłą niedzielę po otrzymaniu oficjalnej nominacji.

Dlatego dziś podczas Mszy Świętej o godzinie 1100 podziękujemy mu za prawie czteroletnią prace wśród nas i złożymy życzenia Bożego Błogosławieństwa w posłudze kapłańskiej na nowym stanowisku i w nowej parafii.

Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji by ktoś miał przyjść na jego miejsce. Nie wiemy też kto przejmie jego obowiązki katechety w Szkłach Podstawowych w Branicach i Wyciążach, gdzie uczył religii.

Przynajmniej na jakiś czas pozostaniemy zatem we dwóch księży – ks. proboszcz i ks. Rafał. To będzie wymuszało dokonanie pewnych zmian w harmonogramie naszych zajęć, może także w harmonogramie niektórych nabożeństw w kościele i kaplicach. Będziemy te zmiany wprowadzać sukcesywnie w miarę konieczności.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Nabożeństwa te w tym tygodniu pozostają na razie bez zmian.

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa  w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

                   oraz w niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1630.

 

W Łuczanowicach zatem przez cały okres Wielkiego Postu Msze Św. w niedzielę odprawiane będą; pierwsza jak zwykle rano o godz. 800 a druga bezpośrednio po Gorzkich Żalach, czyli około godz. 1630. Drogę Krzyżową o 1530 zgodziły się poprowadzić panie z Żywego Różańca za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

 

Przypominamy, że od Wielkiego Postu 2015 roku w naszym kościele, w każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 1800 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania kapłańskie oraz  zakonne a następnie czas na indywidualną modlitwę i adorację do godz. 2000. W tym czasie jest także dyżur księdza w konfesjonale. Zapraszamy na tę modlitwę i zachęcamy do korzystania z Sakramentu Pokuty.

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką, jest „Gość Niedzielny”, w którym rozpoczyna się cykl wielkopostnej szkoły modlitwy, w której nauczycielem jest sam Jezus, a podstawą Jego przypowieści o modlitwie. Dziś, w pierwszej odsłonie tej szkoły modlitwa „Ojcze nasz” i znaczenie wytrwałości w modlitwie. Jest też „Niedziela” gdzie znajdziemy mi. artykuły o tym co robić i jak zapobiegać alkoholizmowi wśród nieletnich czy sięganiu przez nich po narkotyki.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń jak też na stronie internetowej i facebooku parafii.

 

 

 

VI Niedziela Zwykła

11.02.2024

 

Dziś przypada wspomnienie NMP z Lourdes i Światowy Dzień Chorych. Rozpoczynamy dziś Tydzień Modlitwy o Trzeźwość naszego narodu.

W naszej parafii kontynuujemy dziś tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy Nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

Najbliższa środa to już Środa Popielcowa, rozpoczniemy zatem Wielki Post. W tym dniu powinniśmy zachować post tzw. ścisły oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem odprawiać będziemy w kościele o godz. 700, 900 i 1800, oraz w Łuczanowicach o 1700 i w Wadowie o 1800.

 

Na czas zbliżającego się Wielkiego Postu już dziś zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach i do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa będzie w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

                oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza Św. o 1600

 

w kaplicy, w Wadowie;

Droga Krzyżowa będzie w piątki o 1730, po niej Msza Św.

Gorzkie Żale  w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza Św.

 

W Łuczanowicach, od przyszłej niedzieli przez cały okres Wielkiego Postu, Msze Święte niedzielne odprawiane będą: pierwsza jak zwykle rano o godz. 800 następnie o godz. 1600 będą Gorzkie Żale i bezpośrednio po nich Msza Święta około godz. 1630.

 

 

Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablotach ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

 

V Niedziela Zwykła

04.02.2024

 

Dziś jest I Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy Świętej jest więc wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja.

Dziś Kontynuujemy tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Po wspólnej adoracji będzie nadal wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

za tydzień mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

W bieżącym tygodniu przypada:

            w poniedziałek – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

            we wtorek – św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy

      w sobotę – św. Scholastyki, dziewicy

      w przyszłą niedzielę – wspomnienie NMP z Lourdes i zarazem Światowy Dzień Chorych.

 

W tym tygodniu zakończymy tegoroczną Wizytę Duszpasterską. Wszystkim parafianom, którzy nas przyjmowali i jeszcze przyjmą serdecznie dziękujemy - „Bóg Zapłać” - za życzliwość, poczęstunki i złożone ofiary. Tymi ofiarami dzielimy się jak co roku wspierając takie cele jak: datki na różne dzieła naszej Archidiecezji, działalność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, bratnia pomoc dla księży chorych i emerytów.

Msze Święte o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy nas gościli w swoich domach odprawimy podczas naszych tegorocznych rekolekcji wielkopostnych.

Jeśli ktoś nie mógł przyjąć księdza z wizytą duszpasterską w wyznaczonym przez nas terminie a chciałby to uczynić, to można zgłosić się do zakrystii i uzgodnić stosowny termin takiej wizyty, chętnie przyjdziemy.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Kazimierz Makówka lat 63 z Krzysztoforzyc, ś.p. Krystyna Marzec lat 89 z Chałupek oraz ś.p. Maria Sendor /mama O. Marka Sendora/ lat 81 z Przylasku Rusieckiego.  Polećmy ich Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

      Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej i facebooku parafii.

 

      Zaproszenie do udziału we Mszy Świętej z okazji obchodów Światowego Dnia Chorych. /patrz poniżej załącznik do ogłoszeń/.

 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

/czytaj w zakładce Wizyta Duszpasterska/

 

 

 

 

 

IV Niedziela Zwykła

28.01.2024

Dziś rozpoczynamy tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a dziś zwłaszcza;

     mieszkańców - Wadowa, Ruszczy, Wyciąż i Przylasku Wyciąskiego.

     za tydzień mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

            za dwa tygodnie mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

       Dziś po Mszy Świętej o godz. 1100 nasza schola parafialna zaprasza na mały koncert kolęd i wspólne kolędowanie.

 

Także dziś po Mszy Świetej o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie opłatkowe na plebanii Radę Parafialną

 

W tym tygodniu w piątek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego /czyli Matki Bożej Gromnicznej/ obchodzone jest ono w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. Dlatego modlitwą a tym dniu wspierać będziemy wszystkich podejmujących powołanie do życia zakonnego a zebrana składka przekazywana zostanie na pomoc dla zakonów kontemplacyjnych.

Msze Św. w tym dniu w kościele będą o 700, 900 oraz o 1800. W kaplicach: w Łuczanowicach o 1700 i w Wadowie o 1800. Na rozpoczęcie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie gromnic.

 

W bieżącym tygodniu wypada także I Piątek miesiąca. W czwartek zatem będzie spowiedź w kaplicach;

    w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700  Msza Św.

    w Wadowie od godz. 1730 i o 1800  Msza Św.

 

W I piątek, z racji przypadającego w tym dniu święta, okazja do spowiedzi w kościele będzie przed każdą Mszą Świętą, oraz po południu od godz. 1730, o 1800 będzie Msza na jej zakończenie odprawimy Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

W bieżącym tygodniu obchodzimy następujące wspomnienia:

            dziś – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła

            w środę – św. Jana Bosko, kapłana

            w sobotę – św. Błażeja, biskupa i męczennika

 

Z racji zbliżających się ferii spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, uczniów Kl. VII z całej parafii odbędzie się w piątek. Zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą o godz. 1800 i Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Z kolei w sobotę na Mszę Świętą o godz. 1800 zapraszamy kandydatów do bierzmowania, uczniów Kl. VIII z całej parafii. Będą to spotkania a ramach przygotowania do tego sakramentu.

 

Za tydzień przypada Pierwsza Niedziela Miesiąca zatem po każdej Mszy Świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są umieszczone w gablotce ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

/czytaj zakładka Wizyta Duszpasterska/

 

 

 

Uwaga!!!

Pilna wiadomość

 

         Z powodu choroby ks. Rafała zmuszeni jesteśmy odwołać zapowiadaną Wizytę Duszpasterską w dniu dzisiejszym tj. piątek 26 stycznia oraz jutro tj. w sobotę 27 stycznia w następujących rejonach parafii:

 

Krzysztoforzyce 26 stycznia 2024 rok, piątek, od godz. 15.00

ul. Stawowa od końca, dalej ul. Spacerowa, następnie ul. Malinowa, Ks. Rafał (ok. 20 )

 

Krzysztoforzyce 27 stycznia 2023 rok, sobota, od godz. 9.00:

ul. Parkowa od skrzyżowania z ul. Michałowskiego do końca, wraz z ul. Słoneczną, Szczęśliwą, Miodową, Cichą, Świerkową, Orzechową i Zieloną  Ks. Rafał (ok. 40)

 

          Prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom, mieszkańcom tych rejonów parafii.

          Bardzo przepraszamy wszystkich, którzy na tę wizytę już się przygotowali i prosimy o wyrozumiałość. Gdy ks. Rafał wróci do zdrowia podamy nowe terminy kolędy w tych rejonach.

 

         Z pozdrowieniem

         Ks. Andrzej Kott

         proboszcz

 

 

III Niedziela Zwykła

21.01.2024

 

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Słowa Bożego. Nadal trwamy też w modlitwie o jedność chrześcijan. Jest to zarazem III Niedziela Miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odmówimy różaniec, który ofiarujemy w intencjach naszej Ojczyzny. Po Różańcu zapraszamy naspotkanie opłatkowe na plebanii Róże Różańcowe z całej parafii.

 

W tym tygodniu przeżywać będziemy:

            w środę – wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

            w czwartek – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

      w piątek – wsp. św. bp. Tymoteusza i Tytusa

      w niedzielę – wsp. św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła

 

      Za tydzień po Mszy Świętej o godz. 1100 nasza schola parafialna zaprasza na mały koncert kolęd i wspólne kolędowanie.

Także w przyszłą niedziele po Mszy Świętej o godz. 1600 zapraszamy naspotkanie opłatkowe na plebanii Radę Parafialną.

 

Trwa czas karnawału, ale w przyszłą niedzielę rozpoczniemy już tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Kontynuować je będziemy przez trzy kolejne niedziele karnawału. Poczynając do przyszłej niedzieli po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedzielę Mszę Św. o godz. 1600. Na tę modlitwę i adorację zapraszamy wszystkich parafian, a w najbliższą niedzielę szczególnie zapraszamy;

mieszkańców - Wadowa, Ruszczy, Wyciąż i Przylasku Wyciąskiego.

za dwa tygodnie mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

za trzy tygodnie mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

   Przez jakiś czas nie będzie z nami p. Marka naszego organisty, który musi poddać się pewnej dość poważnej operacji. W związku z tym Msze Święte w dni powszednie będą sprawowane bez organisty. Na pogrzebach, oraz w środy na nowennie i w niedziele będą nam towarzyszyć organiści w zastępstwie p. Marka. Tu w kościele będzie to p. Łukasz Czajka, który gra w Łuczanowicach a w Łuczanowicach w jego zastępstwie będzie grał p. Zbigniew Rajski grający też w Wadowie. Pana Marka otoczmy, proszę, naszą modlitwą aby w pełni sił mógł do nas jak najszybciej powrócić.

 

      W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p.Małgorzata Sajak lat 61 z Ruszczy za torami i ś.p. Jan Kwater lat 63 z Łuczanowic, jego pogrzeb będzie w poniedziałek o 1430.  Polećmy ich Miłosiernemu Panu;Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

      Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej i facebooku parafii.

 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

/czytaj zakładka Wizyta Duszpasterska/

 

 

II Niedziela Zwykła

14.01.2024

 

W bieżącym tygodniu wspominać będziemy:

      w środę –  św. Antoniego, opata

w piątek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

w przygasłą niedzielę – św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę

 

            Z powodu trwających wizyt duszpasterskich nie będzie w styczniu spotkań w ramach przygotowania do bierzmowania dla uczniów klas VII i VIII.

 

            W przyszła niedzielę będzie III Niedziela Miesiąca, zatem po Mszy Świetej o godz. 1600 odmówimy Różaniec, który ofiarujemy w inyencji naszej Ojczyzny. Po Różańcu zapraszamy na spotkanie opłatkowe na plebanii Róże Różańcowe z całej parafii.

 

            W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana ś.p. Urszula mietana lat 61 z Wadowa. Polećmy ją Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie...

 

            Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

            Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablocie ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej parafii i facebooku.

 

 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

/czytaj zakładka Wizyta Duszpasterska/

 

 

 

 

Niedziela Chrztu Pańskiego

7.01.2024 r.

 

Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Chrztu Pańskiego, kończy ona liturgiczny okres Bożego Narodzenia, chociaż w naszej polskiej tradycji pozostajemy jeszcze nadal przy śpiewie kolęd i bożonarodzeniowej szopce aż do drugiego lutego czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana; ś.p. Marian Cenda lat 78 z Przylasku Rusieckiego. Polećmy go Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

       Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

       Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablocie i zamieszczone na stronie internetowej parafii i facebooku.

 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

/ czytaj zakładka Wizyta Duszpasterska 2023/2024 /

 

Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia

Święto Świętej Rodziny

31.12.2023 r.

 

Jutro pierwszy dzień Nowego Roku – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Także 57 Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Msze Święte odprawiać będziemy w porządku niedzielnym.

 

W sobotę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Podczas każdej Mszy Św. poświęcać będziemy kredę i kadzidło. Można przynieść ze sobą kredę do oznaczenia drzwi domu i kadzidło.

Kredę i kadzidło będzie można również nabyć przy kościele. Takie małe zestawy zostały przygotowane przez młodzież z Grypy Apostolskiej i dzieci ze Scholki. Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie ich wyjazdów i pracy w ciągu roku. Za złożone ofiary już dziś serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.

Zachęcamy do oznaczenia kredą drzwi wejściowych swoich domów czy mieszkań literamiC+M+B+2024 (lub K+M+B+2024) co oznacza prośbę o błogosławieństwo dla domu i jego ochronę przed złem.

Litery te mają różne interpretacje:

Teologiczna to;

·        z j. łac. Christus Mansionem Benedicat  („Niech Chrystus błogosławi temu domowi”)

·        z j. łac. Christus Multorum Benefactor („Chrystus dobroczyńcą wielu”)

Popularna to;

·        inicjały imion trzech mędrców: w j. pol. Kacper, Melchior i Baltazar /nadane im przez legendarną tradycję/.

 

Przyszła niedziela to Uroczystość Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia, chociaż w naszej polskiej tradycji pozostaniemy jeszcze nadal przy śpiewie kolęd i bożonarodzeniowej szopce aż do drugiego lutego czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej.

 

W bieżącym tygodniu wypada także I Piątek miesiąca. W czwartek zatem będzie spowiedź w kaplicach;    

       w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700  Msza Św.

       w Wadowie od godz. 1730 i o 1800  Msza Św.

 

W piątek spowiedź w kościele od 1730 następnie o 1800 Msza Święta z Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

W sobotę z racji przypadającego święta nie będzie odwiedzimy chorych i starszych, których odwiedziliśmy już w sobotę przed wigilią Bożego Narodzenia

 

Intencje Mszy Świętych są wywieszone w gablotach i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

Wizyta duszpasterska w bieżącym tygodniu: /patrz zakładka Wizyta Duszpasterska 2023/2024/

Boże Narodzenie 2023 r.

 

 

„To właśnie tego wieczoru,

od bardzo wielu wieków,

pod dachem tkliwej kolędy

Bóg rodzi się w człowieku”

  

Drodzy Parafiania i Goście 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

życzymy wszystkim bliskości Jezusa w codziennym życiu.

Niech Jego miłość dotyka nas, tak abyśmy z wiarą i nadzieją

z Nim przezwyciężali wszelkie trudności

i radośnie przeżywali czas, który Bóg nam darował.

Świętujmy u stóp Jezusa  i obdarowujmy się wzajemnie życzliwością i pokojem, który On wlewa w nasze serca.

 

Duszpasterze parafii. Kraków - Ruszcza

 

Święto Św. Szczepana

26.12.2023 r.

 

 

Składamy serdeczne podziękowaniaza wykonanie tegorocznych świątecznych dekoracji i szopek w kościele i kaplicach:

 

Za przygotowanie szopek w kościele i na zewnątrz kościoła w Ruszczy:

Za zmontowanie szopek dziękujemy panom Józefowi Nowakowi, Kazimierzowi Kotowi Romanowi Nowakowi z synem Bartkiem, oraz pani Justynie Kot.

Ks. Rafałowi, oraz uczniom z klas VIII ze Sz. P. w Wadowie dziękujemy za przyozdobienie szopek oraz choinek w kościele.

Dziękujemy panu kościelnemu panu organiście.

 

      W Wadowie: Pani Jadwidze Zbroja z rodziną za przygotowanie szopki w kaplicy i całą dekorację świąteczną kaplicy.

 

      W Łuczanowicach: pani Elżbiecie Gajoszek z rodziną, pani Marii Węglarz z rodziną za świąteczną dekorację kaplicy.

      Dzieciom z klas III zeSz. P. w Wadowie dziękujemy za wykonanie ozdób choinkowych do kaplicy.

 

Równie serdecznie dziękujemy pani Mariannie Luty i panu Mariuszowi Luty za podarowanie choinek do naszego kościoła.

 

Ten włożony trud i poświęcony wasz czas niech owocuje w waszym życiu obfitym Bożym Błogosławieństwem i łaską. Bóg zapłać!

 

 

            Na naszej stronie internetowej podajemy kolejne terminy wizyty duszpasterskiej w Łuczanowicach i Wadowie. /W zakładce Wizyta Duszpasterska/

 

IV Niedziela Adwentu

24.12.2023 r.

 

                              Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Do południa Msze Święte odprawiamy jak w każdą niedzielę. Ze względu na wyjątkowo rodzinne przeżywanie wieczoru tego dnia - nie będzie juz dziś w kościele Mszy Św. o godz. 1600.

            Podczas tradycyjnej Wieczerzy Wigilijnej prosimy o zachowanie jej religijnego charakteru. Uczyńmy to odmawiając wspólnie modlitwę, odczytując fragment Ewangelii wg św. Łukasza o Narodzeniu Chrystusa /Łk 2, 1-20/. Zachęcamy też do wspólnego rodzinnego kolędowania. Opłatek niech będzie znakiem szczególnej wzajemnej życzliwości i zgody. O godz. 2400 odprawimy w kościele pasterkę. Przed pasterką zapraszamy na wspólne kolędowanie.

            W kaplicach pasterki będą o godz. 2300. Składka zbierana na tacę w czasie pasterek przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Życia Nienarodzonych - „SOS”.

 

            W dzień Bożego Narodzenia Msze Św. w kościele i kaplicach odprawiać będziemy tak jak w każdą niedzielę.

 

            We wtorek święto św. Szczepana, męczennika. Ofiarami na tacę w tym dniu wspierać będziemy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. O godz. 1100 w kościele parafialnym będzie Msza Święta Chrzcielna.

 

            W oktawie Bożego Narodzenia przezywać będziemy ponadto:

                        w środę – święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

                        w czwartek – święto św. Młodzianków, męczenników

                        w przyszłą niedzielę – święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

 

            W najbliższą niedzielę przypada także wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. Będzie to zarazem ostatni dzień roku kalendarzowego. Z tej okazji w kościele parafialnym o godz. 1600 odprawimy Mszę Świętą za wszystkich parafian połączoną z nieszporami i tradycyjnym nabożeństwem dziękczynno – przebłagalnym na zakończenie mijającego roku 2023. Ponieważ jest to niedziela nie będzie takich nabożeństw wieczornych w kaplicach.

 

            W opłatki na stół wigilijny w tym roku można zaopatrzyć się tylko w kościele lub kaplicach. Dostępne są jeszcze tu w kościele na stoliku przed ołtarzem św. Józefa, oraz w kaplicach; w Wadowie pod krzyżem a Łuczanowicach na parapecie okna w holu.

 

            W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana: ś.p. Władysław Broczkowski, lat 102, z Przylasku Rusieckiego. Polecajmy go i wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

            Zachęcamy do nabywania i czytania świątecznej prasy katolickiej. „Gość Niedzielny” jest dziś podwójnym numerem świątecznym z dodatkiem w formie audiobooka, który daje nam odpowiedz dlaczego Boże Narodzenie świętujemy 25 grudnia oraz jakie są korzenie bożonarodzeniowych tradycji i obrzędówpolecamy. Cena 15 zł. „Niedziela”, także nr świąteczny, podwójny z kalendarzem na przyszły rok. Cena 12 zł.

 

            Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń, oraz zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

            Od środy 27 grudnia rozpoczniemy tegoroczną wizytę duszpasterską nazywaną popularnie kolędą. Chcemy odwiedzić całą parafię i z modlitwą oraz błogosławieństwem nawiedzić wszystkich, którzy zechcą nas przyjąć. Będą nam towarzyszyć ministranci, jednak z uwagi na ich bezpieczeństwo nie będą nas poprzedzać o jeden dom jak to było w tradycji, lecz tak jak w roku ubiegłym pójdą razem z księdzem. Prosimy zatem aby przygotować dla nich miejsce w którym mogli by sobie spokojnie usiąść czekając na księdza np. w sąsiednim pokoju, kuchni czy korytarzu. Do następnego domu pójdą razem z księdzem.

 

W bieżącym tygodniu odwiedzimy następujące rejony parafii:

/patrz zakładka Wizyta Duszpasterska 2023/2024/

 

 

III Niedziela Adwentu - Gaudete

17.12.2023

 

Niedziela dzisiejsza nosi nazwę gaudete, czyli radujmy sięradujemy się z bliskości świąt Bożego Narodzenia i całego Bożego dzieła naszego odkupienia. W kościele krakowskim jest dziś Dzień Modlitw o dar potomstwa. Będziemy modlić się w tej intencji po każdej Mszy Świętej podczas adoracji a po Mszy Świętej o godz. 1600, odmówimy w tej intencji Różaniec. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna zarazem tzw. kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.


Od jutra rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus przed Uroczystością Bożego Narodzenia

 

Nadal zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w Roratach, to już ostatni dzwinek.

 

Przedświąteczna spowiedź adwentowa w naszej parafii była już w minioną sobotę. Od poniedziałku do soboty będzie jednak jeszcze nadal okazja do skorzystania z sakramentu pokuty pół godziny przed Mszą Świętą o godz. 1800 w kościele.

 

W sobotę przed wigilią, czyli 23 grudnia, od godz. 800, udamy się do chorych z posługą spowiedzi i Komunią Św. Odwiedzimy wszystkich chorych tak jak co miesiąc ale nie będzie już takich odwiedzin w styczniu, gdyż pierwsza sobota miesiąca stycznia wypada w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Prosimy także o zgłaszanie osób chorych lub starszych, których regularnie nie odwiedzamy a które chciałyby skorzystać przed świętami ze spowiedzi i przyjąć Komunię Świętą. Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 22 grudnia, w zakrystii lub w kancelarii.

 

W czwartek, z powodu wyjazdu księdza na spowiedź do parafii w Górce Kościelnickiej, kancelaria parafialna będzie czynna tylko od 1700 do 1730. Ewentualnie jakąś konieczną sprawę będzie można załatwić jeszcze po Mszy Świętej o 1800 a więc około godz. 1900.

Z kolei w sobotę, z powodu wyjazdu księży na spowiedź do Luborzycy i Pobiednika, oraz odwiedzin u chorych, kancelaria parafialna rano będzie nieczynna.

 

W zakrystii można jeszcze nabyć świece Caritas jako „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

 

Przypominamy, że w opłatki na stół wigilijny w tym roku można zaopatrzyć się tylko w kościele lub kaplicach. Dostępne są tu w kościele na stoliku przed ołtarzem św. Józefa, oraz w kaplicach; w Wadowie pod krzyżem a Łuczanowicach na parapecie okna w holu.

 

W przyszłą niedzielę, czyli IV Niedzielę Adwentu, przypada w tym roku już Wigilia Bożego Narodzenia. Do południa Msze Święte odprawiać będziemy jak w każdą niedzielę. Ze względu na wyjątkowo rodzinne przeżywanie wieczoru tego dnia - nie będzie juz w kościele Mszy Św. o godz. 1600.

 

Podczas tradycyjnej Wieczerzy Wigilijnej prosimy o zachowanie jej religijnego charakteru. Uczyńmy to odmawiając wspólnie modlitwę, odczytując fragment Ewangelii wg św. Łukasza o Narodzeniu Chrystusa /Łk 2, 1-20/. Zachęcamy też do wspólnego rodzinnego kolędowania. Opłatek niech będzie znakiem szczególnej wzajemnej życzliwości i zgody. O godz. 2400 odprawimy w kościele pasterkę. Przed pasterką zapraszamy na wspólne kolędowanie.


W kaplicach pasterki będą o godz. 2300.


Przypominamy, że składka zbierana na tacę w czasie pasterek przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Życia Nienarodzonych - „SOS”.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana: ś.p. Stanisława Ryńca lat 78, z Łuczanowic. Polecajmy ją Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień umieszczone są w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. …….………. oraz za ofiarę złożoną na potrzeby kaplicy. Bóg Zapłać.

 

II Niedziela Adwentu

10.12.2023

 

Dziś jest dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Podczas każdej Mszy Świętej modlimy się w tej intencji. Do skarbon przy kościele i kaplicach można złożyć datki na pomoc materialną dla Kościoła na Wschodzie.

 

Przeżywamy Adwent, serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w Roratach. Roraty w kościele odprawiamy w dni powszednie codziennie o godz. 1800.

w kaplicach:    w Łuczanowicach;    -  poniedziałki i czwartki o godz. 1800

                 w Wadowie;  -  wtorki i piątki o godz. 1800

 

Do udziału w Roratach zachęcamy wszystkie dzieci oraz młodzież, zwłaszcza przygotowującą się w tym roku do sakramentu bierzmowania.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają następujące wspomnienia:

            we wtorek - Najświętszej M.P. z Guadelupe

            w środę - św. Łucji, dziewicy i męczennicy.

                    w czwartek - św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła.

 

Przedświąteczna spowiedź adwentowa w naszej parafii będzie już w najbliższą sobotę 16 grudnia.

            Spowiedź w kościele parafialnym będzie;

                        rano do od 800 do 930 oraz

                        po południu od 1630 do 1800

            Spowiedź w kaplicy w Wadowie od 1030 do 1130

            Spowiedź w kaplicy w Łuczanowicach od 1430 do 1530

Zapraszamy do skorzystania w tym dniu ze spowiedzi, gdyż w następnym tygodniu z powodu naszych wyjazdów na spowiedź w innych parafiach dekanatu, będzie to utrudnione.

Z racji spowiedzi kancelaria parafialna w sobotę 16 grudnia będzie nieczynna.

 

            W sobotę przed wigilią, czyli 23 grudnia, od godz. 800, udamy się jeszcze do chorych z posługą spowiedzi i Komunią Św. Odwiedzimy wszystkich chorych tak jak co miesiąc ale nie będzie już takich odwiedzin w styczniu, gdyż pierwsza sobota miesiąca wypada w Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. Prosimy także o zgłaszanie osób chorych lub starszych, których regularnie nie odwiedzamy a które chciały by skorzystać przed świętami ze spowiedzi i przyjąć Komunię Świętą. Zgłoszenia będziemy przyjmować do piątku 22 grudnia, w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

 

            W przyszłą niedzielę będzie Dzień Modlitw o dar potomstwa. Będziemy modlić się w tej intencji po każdej Mszy Świętej podczas adoracji a po Mszy Świętej o godz. 1600, odmówimy w tej intencji Różaniec. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

W zakrystii kościoła i w kaplic, można nabywać świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

 

Przypominamy, że w opłatki na stół wigilijny w tym roku można zaopatrzyć się tylko w kościele lub kaplicach. Dostępne są w kościele na stoliku przed ołtarzem św. Józefa, oraz w kaplicach w zakrystii.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana; ś.p. Mieczysław Furman lat 83 z Dojazdowa, jego pogrzeb będzie we wtorek o 1030. Polecajmy go oraz wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ……………. i ofiarę złożoną na potrzeby kaplicy.

I Niedziela Adwentu

3.12.2023

 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia oraz przypominania sobie o potrzebie nieustannej gotowości na powtórne przyjście Chrystusa Pana na końcu czasów.

Przez cały Adwent już od jutra Roraty w dni powszednie w kościele będą o godz. 1800, a w kaplicach;

                                w Łuczanowicach   -  poniedziałki i czwartki o godz. 1800

                        w Wadowie  -  wtorki i piątki o godz. 1800

Do udziału w Roratach w kościele i w kaplicach zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci Sz.P. i młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dzieci zachęcamy do przynoszenia tradycyjnych lampionów.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

w poniedziałek – św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki górników i hutników

w środę – św. Mikołaja  biskupa

w czwartek – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

w piątek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

W najbliższy piątek czyli 8 grudnia na Mszę Świętą o godz. 1800 w kaplicy w Wadowie zapraszamy kandydatów do bierzmowania, uczniów Kl. VII ze Sz.P. w Wadowie.

Z kolei w sobotę 9 grudnia na Mszę Świętą o godz. 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do bierzmowania, uczniów Kl. VII ze Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz tych uczniów z innych szkół poza parafią, którzy przygotowują się do bierzmowania w tutejszej parafii. Będą to kolejne spotkania w ramach przygotowania do tego sakramentu.

 

W przyszłą niedziele 10 grudnia na Mszę Świętą o godz. 1600 zapraszamy rodziców i dzieci z Kl. III ze Sz. P. w ramach przygotowania do I Spowiedzi i Komunii Świętej. Podczas Eucharystii będzie poświęcenie medalików.

 

Od dziś panowie kościelny i organista rozpoczną rozprowadzanie opłatków. Nie będą jednak jak było do tego roku roznosić ich po domach. Opłatki będą dostępne w kościele na stoliku przed ołtarzem św. Józefa, oraz w kaplicach w zakrystii. Ofiary składane dla nich przy tej okazji będzie można wrzucić do przygotowanej tam skarbony. Są one częścią wynagrodzenia za ich całoroczną pracę. Za wszystkie złożone datki już z góry dziękujemy, Bóg zapłać.

 

W przyszłą niedzielę przypada Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do skarbon przy kościele i kaplicach będzie można złożyć datki na pomoc materialną dla Kościoła na Wschodzie.

 

W zakrystii kościoła i w kaplic, można już nabywać świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, cena małej świecy 12 zł a dużej 20 zł. 

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Maria Bętkowska lat 78 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Kazimiera Bujas lat 81 z Chałupek, ś.p. Stanisław Gil lat 75 z Branic, jego pogrzeb będzie w środę o godz. 1000. Polecajmy ich Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń jak też na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ……………. oraz za ofiarę złożoną na kwiaty do kaplicy.

 

XXXIV Niedzielna Zwykła

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

 

26.11.2023

 

Dziś jest ostatnia niedziela w Roku Liturgicznym, obchodzona w całym Kościele jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Św. o godz. 1100 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem ponowimy akt zawierzenia siebie i świata Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

 

W tym tygodniu w czwartek przypada święto św. Andrzeja apostoła.

 

W czwartek w kaplicach będzie spowiedź z okazji przypadającego w tym tygodniu I piątku miesiąca;

           w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700  Msza Św.

           w Wadowie od godz. 1730 i o 1800  Msza Św.

 

W I piątek spowiedź w kościele będzie od godz. 1730 do 1800, o 1800 Msza Św. i Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Do chorych z posługą spowiedzi i Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800

 

W najbliższą sobotę  czyli 2 grudnia na Mszę Świętą o godz. 1800 zapraszamy kandydatów do bierzmowania, uczniów Kl. VIII ze Sz.P. z całej parafii, oraz tych uczniów z innych szkół poza parafią, którzy przygotowują się do bierzmowania w tutejszej parafii. Będzie to kolejne spotkanie w ramach przygotowania do tego sakramentu.


W kolejną sobotę a więc 9 grudnia na takie spotkanie zapraszamy uczniów Kl. VII z całej parafii.

 

W przyszłą Niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana; ś.p. Jan Gawlik lat 73 z Łuczanowic. Polecajmy go i wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu:

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Wszystkim polecamy cotygodniową prasę katolicką. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy mi. o tym, co łączy, a co dzieli Kościoły katolicki i prawosławny, oraz o owocach przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana naszego życia.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.


Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ……………. i ofiarę złożoną na kwiaty do kaplicy.

 

XXXIII Niedziela Zwykła

19.11.2023

 

Dziś obchodzimy oraz VII Światowy Dzień Ubogich. Do skarbon przy kościele i kaplicach można złożyć datki na materialne wsparcie ubogich.

 

W poniedziałek 20 listopada na Mszę Świętą o 1800 ks. Mirosław zaprasza kandydatów do bierzmowania, uczniów z Kl. VII Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz uczęszczających do innych szkół poza parafią a przygotowujących się do przyjęcia tego sakramenty tu w Ruszczy.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają nam następujące wspomnienia:

w poniedziałek – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

we wtorek – wspomnienie Ofiarowania NMP

w środę św. Cecylii, dziewicy i męczennicy - patronki organistów, chórów kościelnych i scholii. Zachęcamy zatem, by otoczyć w tym tygodniu szczególną modlitwą naszych panów organistów i scholkę dziecięcą.

 

Przyszła niedziela to ostatnia niedziela Roku Liturgicznego obchodzona w całym Kościele jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po sumie przed Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz Akt Zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa.

 

        Prosimy o robinie poświątecznych porządków na grobach zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i wynoszenie śmieci do przygotowanych kontenerów.

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. „Gość Niedzielny” proponuje nam nowy dwumiesięcznik, bogato ilustrowany magazyn popularnonaukowy „Historia Kościoła”. Pierwszy numer w znacznej części poświęcony jest historyczności Jezusa, omawia także fakty i mity dotyczące inkwizycji, kto zabił ks. Fr. Blachnickiego, oraz – Wandea, jako zapomniane ludobójstwo rewolucji francuskiej. Polecamy. Jeśli zabraknie, to można zgłosić się do zakrystii i zamówimy na przyszłą niedzielę.
Cena egzemplarza: 12 zł.

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana; ś.p. Teresa Leńczowska lat 87 z Krzysztoforzyc, ś.p. Stanisława Zając lat 93 z Dojazdowa, ś.p. Danuta Ślęzak lat 69 z Łuczanowic /jej pogrzeb będzie we wtorek o 1400/ oraz ś.p. Maria Bodek lat 77 z Wadowa /jej pogrzeb będzie z kolei w środę o 1400/.

Polecajmy je Miłosiernemu Panu:  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń jak też na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ……………. i ofiarę złożoną na kwiaty do kaplicy.

 

 

XXXII Niedziela Zwykła

12.11.2023

 

Stowarzyszenie „Dobrosław” prowadzi dziś przy kościele kwestę na pomoc w kosztownym leczeniu i rehabilitacji chorego 12-letniego Filipa. Na prowadzenie kwesty stowarzyszenie przedstawiło zgodę Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają nam następujące wspomnienia:

w poniedziałek – św. Benedykta, Jana, Mateusza i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

w piątek – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

w sobotę bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

w przyszłą niedzielę bł. Salomei, zakonnicy

 

W poniedziałek 13 listopada na Mszę Świętą o 1800 ks. Mirosław zaprasza kandydatów do bierzmowania, uczniów z Kl. VIII Sz.P. z Wyciąż i Branic oraz uczęszczających do innych szkół poza parafią a przygotowujących się do przyjęcia tego sakramenty w Ruszczy.

 

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy VII Światowy Dzień Ubogich. W związku z obchodami tego dnia w przyszłą niedzielę, 19 listopada, o godz. 1500 w Bazylice Mariackiej nasz Metropolita odprawi Mszę Świętą z udziałem osób potrzebujących oraz opiekunów, wolontariusz i pracowników instytucji skupionych wokół inicjatyw pomocy charytatywnej. Ponadto w dniach 17 – 19 listopada w Namiocie Spotkań na Małym Rynku oraz w kilku innych punktach Krakowa będą odbywać się inicjatywy towarzyszące, takie jak:

·        porady prawne, psychologiczne i zawodowe

·        warsztaty sportowe i kulinarne

·        codzienne ciepłe posiłki

      Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.sdu.malopolska.pl

 

      W przyszłą niedzielę do skarbon przy kościele i kaplicach będzie można złożyć datki na pomoc dla ubogich.

 

Będzie to również III Niedziela Miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odprawimy nabożeństwo różańcowe. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich a w sposób szczególny Róże Różańcowe z naszej parafii.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana; ś.p. Stanisław Sendorek lat 43 z Łuczanowic. Polecajmy go oraz wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu: Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń jak też na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ……………. i ofiarę złożoną na kwiaty do kaplicy.

 

XXXI Niedziela Zwykła

5.11.2023

 

Dziś jest Pierwsza Niedziela Miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W bieżącym tygodniu przypada:

            w czwartek – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

            w piątek – wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

            w sobotę – wsp. św. Marcina z Tours, biskupa

W sobotę świętować będziemy także nasze Narodowe Święto Niepodległości. Trzeba nam dziękować Bogu za dar naszej wolnej Ojczyzny i prosić o dalszą Jej pomyślność. Prosimy, aby na tę okoliczność udekorować domy naszą narodową flagą. Mszę Świętą w intencji Ojczyny odprawimy w kościele parafialnym w sobotę 11 listopada o godz. 1800. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Do końca listopada nadal przyjmujemy jeszcze roczne wypominki za zmarłych. Można je składać w kancelarii lub w zakrystii.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali już wpłat na wywóz śmieci z naszego cmentarza, dziękujemy też przedstawicielom Rady Parafialnej i innym osobom, które podjęły się trudu zbierania tych pieniędzy w poszczególnych rejonach naszej parafii. Bóg zapłać! Zebrana na dzień dzisiejszy kwota to 22.070 zł. Za rok ubiegły zapłaciliśmy za wywóz śmieci 30.569,51 zł, w tym roku koszty będą podobne.

Indywidualnej wpłaty na ten cel można zawsze dokonać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii, oraz bezpośrednio na konto parafialne, /jego nr podajemy na naszej parafialnej stronie internetowej/.


 

W dniu 2 listopada odszedł do Pana emerytowany proboszcz z Wawrzeńczyc Ks. Kan. Andrzej Gawroński. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek 7 listopada w jego rodzinnej parafii w Bibicach o godz. 1200. Polećmy go Miłosiernemu Panu:

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie.” 

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ……………. i ofiarę złożoną na kwiaty do kaplicy.

 

XXX Niedziela Zwykła

29.10.2023

 

Dziś w kościołach konsekrowanych świętujemy Rocznicę Poświecenia Kościoła. Podczas każdej Mszy Św. w kościele odśpiewamy dziękczynny hymn „Ciebie Boga wysławiamy” dziękując Bogu za dar naszego kościoła a po sumie uczynimy to uroczyście przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

 

W środę przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. W poniedziałek i wtorek będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi przed tą uroczystością od godz. 1730. Msze Święte w dniu Wszystkich Świętych odprawiać będziemy w następującym porządku:

w kościele: o 700, 900 i 1100

w kaplicach: w Łuczanowicach o 800, w Wadowie o 930.

O godz. 1300 będzie Msza Święta koncelebrowana na cmentarzu w intencjach polecanych naszym modlitwom zmarłych z wypominków jednorazowych i zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. Po Mszy Św. odprawimy procesję po cmentarzu z wypominkami i modlitwami za zmarłych. Po procesji powrócimy do kościoła ul. Wiatraczną i tu w kościele odśpiewamy nieszpory za zmarłych.

Nie będzie w tym dniu w kościele Mszy Św. o godz. 1600 ani w Łuczanowicach Mszy Św. o 1100.

O godz. 1700 zgromadzimy się ponownie przy bramie cmentarza gdzie rozpoczniemy odmawiać Różaniec za zmarłych. Serdecznie zapraszamy do udziału także w tej wieczornej modlitwie.

 

W czwartek Dzień Zaduszny a więc święto zmarłych. Msze Św. w tym dniu               w kościele będą o 700, 900 i 1800

              w kaplicach: w Łuczanowicach o 1700, w Wadowie o 1800.

 

W zakrystiach przyjmujemy nadal wypominki za zmarłych.

 

W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca:

Zatem w czwartek będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi w kaplicach w Łuczanowicach od 1630 i o 1700 Msza Św., w Wadowie od 1730 i o 1800 Msza Św.

W kościele parafialnym spowiadać będziemy w piątek do godz. 1730, o 1800 będzie Msza Św. z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

W sobotę od godz. 800 udamy się z Komunią Świętą do chorych.

 

      W ostatnim czasie odeszli od nas do Pana: ś.p. Stanisław Bańbuła l. 95, z Wadowa i ś.p. Andrzej Matuszczyk l. 73, z Łuczanowic, jego pogrzeb będzie we wtorek o 1430 . Polecajmy ich Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie

 

      Przypominamy nauczanie Kościoła dotyczące możliwości zyskania odpustu za zmarłych:

    Wierni, którzy w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nawiedzą kościół lub kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Można go zyskać jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia należy pobożnie odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, spełniając też pozostałe warunki a więc: będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjmując Komunia Święta i podejmując modlitwę według intencji Ojca Świętego.

        Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych zyskują odpust, który może być ofiarowany jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny a w inne dni roku – cząstkowy.

 

 

XXIX  Niedziela Zwykła

22.10.2023

 

Dzisiejsza niedziela to Uroczystość św. Jana Pawła II patrona Małopolski, wpisuje się ona w rozpoczynający się dziś w Kościele Tydzień Misyjny. Podczas nabożeństw różańcowych dziś i przez cały tydzień będziemy wspierać naszą modlitwą pracę misjonarzy.

 

W sobotę przypada święto św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

 

W przyszłą niedzielę świętować będziemy Rocznicę Poświecenia Kościoła, podczas każdej Mszy Św. odśpiewamy hymn „Ciebie Boga wysławiamy” dziękując Bogu za dar naszego kościoła i kaplic a po sumie uczynimy to uroczyście przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

 

W zakrystii po każdej Mszy Świętej nadal przyjmujemy na wypominki za zmarłych, roczne oraz jednorazowe.

Wypominki roczne. Modlimy się w nich za zmarłych przez cały rok:  

 •            - W Kościele w Ruszczy w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godz. 700 i 900.
 •            - W kaplicy w Łuczanowicach przed Mszą Świętą o godz. 800,
 •            - W kaplicy w Wadowie przed Mszą Świętą o godz. 930.

 Wypominki jednorazowe. Modlić się w nich będziemy za zmarłych:  

 •            - przed każdą Mszą Świętą w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny.
 •            - w tej intencji sprawować będziemy także Mszę Świętą na naszym cmentarzu o godz. 1300 w Uroczystość Wszystkich Świętych.
 •          - w intencji polecanych w nich zmarłych będziemy także modlić się przez cały listopad, codziennie przed Mszą Świętą o godz. 1800.

 

Prosimy o robienie porządków na grobach swoich bliskich i wynoszenie śmieci do przygotowanych kontenerów. W najbliższych dniach dostarczony zostanie jeszcze jeden dodatkowy duży kontener na śmieci z cmentarza. Jak już informowaliśmy będzie on w tym roku ustawiony przy bocznej bramie cmentarza.

Do soboty 28.10. prosimy zakończyć wszelkie prace kamieniarskie na cmentarzu.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana ś.p. Genowefa Gajoszek lat. 95 z Ruszczy jej pogrzeb będzie we wtorek o 1300. Polećmy ją miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… i za złożoną ofiarę na kwiaty do kaplicy.

 

 

 

XXVIII Niedziela Zwykła

14.10.2023

 

            Dziś obchodzimy w naszej Ojczyźnie XXIII Dzień Papieski. Ustanowiony, aby upamiętnić pontyfikat Wielkiego naszego rodaka Św. Jana Pawła II i upowszechniać jego nauczanie. Z tej okazji do skarbon przy kościele i kaplicach można dziś złożyć ofiarę na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która poprzez stypendia i inne działania wspiera zdolną a ubogą młodzież katolicką, chcącą zdobywać wykształcenie.

 

            W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy z kolei Niedzielę Misyjną.

 

            W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

                  w poniedziałek – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, a także rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

                  we wtorek – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bp. i męczennika

                  w środę – święto św. Łukasza, ewangelisty, patrona służby zdrowia.

          w piątek – uroczystość św. Jana Kantego, prezbitera, głównego patrona naszej Archidiecezji i miasta Krakowa.

          w niedzielę – uroczystość św. Jana Pawła II, papieża, patrona Małopolski.

 

W zakrystii po każdej Mszy Świętej przyjmujemy na wypominki roczne oraz jednorazowe.

 

Prosimy o robienie porządków na cmentarzu na grobach swoich bliskich i wynoszenie śmieci do przygotowanych kontenerów. Przy tej okazji należy też sprawdzić dokładnie stan nagrobków i na nowo dobrze zamontować wszystkie niestabilne ich elementy. W tym roku dodatkowy duży kontener na śmieci ustawiony będzie przy bocznej bramie cmentarza z tej racji, że miasto zażądało dodatkowej opłaty za ustawienie go na parkingu przy bramie głównej, gdyż parking jest terenem miejskim.

Do soboty 28.10. prosimy zakończyć wszelkie prace kamieniarskie na cmentarzu.

 

W piątek gościć będziemy w naszej parafii Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii z naszego rejonu, którzy przezywać będą wśród nas swój Dzień Skupienia. W związku z tym wyjątkowo w piątek nabożeństwo różańcowe będzie przed Mszą Świętą a więc o godz. 1730. Zapraszamy do wspólnej z nimi modlitwy.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Stanisław Wójcik lat 76 z Krzysztoforzyc, jego pogrzeb będzie we wtorek o 1000 w Ruszczy i ś.p. Maria Sikora lat 61 z Wadowa, jej pogrzeb odbędzie się również we wtorek o 1340 na cmentarzu w Grębałowie.

Polećmy ich miłosiernemu Panu;  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… i za złożoną ofiarę na kwiaty do kaplicy.

 

XXVII Niedziela Zwykła

8.10.2023

 

Dziś na Mszę Świętą o godz. 1600 i Różaniec zapraszamy dzieci z Kl. III, ze Szkół Podstawowych z całej parafii wraz z rodzicami. Podczas Mszy Świętej dzieci otrzymają Różańce a po nabożeństwie odbędzie się krótkie spotkanie z rodzicami.

 

Także dziś na godz. 1800 zapraszamy na spotkanie na plebanii Radę Parafialną.

 

W sobotę 14 października na Mszę Świętą o godz. 1800 i Różaniec zapraszamy uczniów Kl. VII, kandydatów do bierzmowania, ze Sz.P. z Branic, Wyciąż i Wadowa, oraz tych z innych szkół, którzy chcą przystąpić do tego sakramentu w naszej parafii.

 

Przeżywając październik, miesiąc różańcowy, zachęcamy wszystkich do codziennego odmawiania Różańca w rodzinach lub indywidualnie. W kościele Nabożeństwo Różańcowe odprawiamy w dni powszednie po Mszy Św. o 1800 a w niedziele po Mszy Św. o 1600.

W kaplicy w Łuczanowicach Msza Święta i Różaniec jest w poniedziałki i czwartki o godz. 1800, a w Wadowie we wtorki i piątki o godz. 1800.

 

Powoli zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych zatem od dzisiejszej niedzieli przyjmujemy na wypominki za zmarłych – można je składać po każdej Mszy Św. w zakrystii.

 

Wypominki całoroczne. Modlimy się w nich za zmarłych przez cały rok:  

 •         W Kościele w Ruszczy w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godz. 700 i 900.
 •         W kaplicy w Łuczanowicach przed Mszą Świętą o godz. 800,
 •         W kaplicy w Wadowie przed Mszą Świętą o godz. 930.

 

Wypominki jednorazowe. Modlić się w nich będziemy za zmarłych:  

 •         Przed każdą Mszą Świętą w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny.
 •         W tej intencji sprawować będziemy także Mszę Świętą na naszym cmentarzu o godz. 1300 w Uroczystość Wszystkich Świętych.
 •         Będziemy także modlić się w intencji polecanych w nich zmarłych przez cały listopad, codziennie przed Mszą Świętą o godz. 1800.

 

Przy wyjściu z kościoła i kaplic można pobrać kartki do wypisywania wypominków. Bardzo prosimy o czytelne wypisywanie zwłaszcza nazwisk osób polecanych naszej modlitwie Wzór kartki na wypominki można wydrukować również z naszej strony internetowej.

 

Prosimy też o robienie porządków na cmentarzu na grobach swoich bliskich i wynoszenie śmieci do przygotowanych kontenerów. Przy tej okazji należy też sprawdzić dokładnie stan nagrobków i na nowo dobrze zamontować wszystkie niestabilne ich elementy.

Do soboty 28.10. prosimy zakończyć wszelkie prace kamieniarskie na cmentarzu, wywieź gruz i inne śmieci aby na Uroczystość Wszystkich Świętych cmentarz był posprzątany. Gruz z przebudowy nagrobków należy we własnym zakresie zabierać z cmentarza i wywieźć na stosowne dla niego wysypisko.

 

        Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzać będą w najbliższym czasie zbiórkę pieniędzy na wywóz śmieci z naszego cmentarza. Stawka ustalona została na kwotę 30 zł od rodziny. Prosimy o życzliwe ich przyjmowanie.

 

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy w naszej Ojczyźnie XXII Dzień Papieski. Ustanowiony, aby upamiętnić pontyfikat Wielkiego naszego rodaka Św. Jana Pawła II i upowszechniać jego nauczanie. Z tej okazji do skarbon przy kościele i kaplicach można będzie złożyć ofiarę za rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która poprzez stypendia i inne dzieła wspiera zdolną a ubogą młodzież katolicką chcącą zdobywać wykształcenie. Będziemy w tym dniu gościć stypendystów tej fundacji.

 

XXVI Niedziela Zwykła

Odpust Parafialny – Matki Bożej Różańcowej

1.10.2023

 

Dziś nasza parafia przeżywa dzień odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Różańcowej. Suma odpustowa będzie o godz. 1130, a wiec ½ godziny później niż co niedziela. Przewodniczył jej będzie ks. Krzysztof Piechowicz, były wikariusz w Luborzycy, obecnie pracujący w parafii św. Anny w Krakowie. On też głosi nam dziś kazania.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom mieszkańców Łuczanowic, Ruszczy, Branic i Wyciąż, którzy przygotowali ołtarze polowe na dzisiejszą Procesję Różańcową.

 

Przeżywając październik, miesiąc różańcowy, zachęcamy wszystkich do codziennego odmawiania Różańca w rodzinach lub indywidualnie. W kościele Nabożeństwo Różańcowe odprawiamy w dni powszednie po Mszy Św. o 1800 a w niedziele po Mszy Św. o 1600.

W kaplicy w Łuczanowicach Msza Święta i Różaniec jest w poniedziałki i czwartki o godz. 1800, a w Wadowie we wtorki i piątki o godz. 1800.

 

Na nabożeństwa Różańcowe szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież. Bardzo prosimy rodziców, aby umożliwili swoim dzieciom udział w tym nabożeństwie przynajmniej raz w tygodniu.

 

W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia:

            w poniedziałek – Świętych Aniołów Stróżów

            w środę – św. Franciszka z Asyżu

            w czwartek – św. s. Faustyny Kowalskiej

            w sobotę – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

 

W tym tygodniu przypada także I piątek miesiąca.

W czwartek będzie zatem spowiedź w kaplicach:

w Łuczanowicach spowiedź od 1630, o 1700 Msza Św. z nabożeństwem różańcowym

w Wadowie spowiedź od 1730 i o 1800 Msza Św. z nabożeństwem różańcowym

 

W piątek od 1730 będzie spowiedź w kościele a o 1800 Msza Św. z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Różańcem.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę 7 października od godz. 800.


Kancelaria parafialna w czwartek i piątek i sobotę będzie nieczynna.

 

W sobotę 7 października na Mszę Świętą o godz. 1800 i Różaniec zapraszamy uczniów Kl. VIII, kandydatów do bierzmowania, ze Sz.P. z Branic, Wyciąż i Wadowa, oraz tych z innych szkół, którzy chcą przystąpić do tego sakramentu w naszej parafii.    

 

Z kolei w niedzielę 8 października na Mszę Świętą o godz. 1600 i Różaniec zapraszamy dzieci z Kl. III, ze Szkół Podstawowych z całej parafii wraz z rodzicami. Podczas Mszy Świętej dzieci otrzymają Różańce a po nabożeństwie odbędzie się krótkie spotkanie z rodzicami.

 

W przyszłą niedzielę na godz. 1800 zapraszamy na spotkanie Radę Parafialną.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Krzysztof Koziarczyk lat 59 z Przylasku Wyciąskiego. Polećmy go i wszystkich naszych bliskich zmarłych miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XXV Niedziela Zwykła

24.09.2023

 

            Dziś w naszej Archidiecezji jest Dzień Modlitwy za młodzież. Zachęcamy do objęcia swoją modlitwą młodych naszej parafii i archidiecezji oraz pracujących z nimi duszpasterzy. Po każdej Mszy Świętej można też złożyć jakiś datek do skarbonki, datki te przeznaczone zostaną na inicjatywy podejmowane dla młodzieży w naszej parafii 40%, dekanacie 40% i archidiecezji 20% z całej zebranej kwoty.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

            we wtorek – wsp. św. Kosmy i Damiana, męczenników

            w środę – wsp. św. Wincentego a Paulo, kapłana

             w czwartek – wsp. św. Wacława, męczennika

             w piątek – święto św. archaniołów, Michała , Gabriela i Rafała

     w sobotę – wsp. św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła

     w przyszłą niedzielę – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

 

W piątek na godz. 1745 zapraszamy na próbę dzieci ze scholki. Z kolei na godz. 1830 zapraszamy na spotkania młodzież z Grupy Apostolskiej. Zapraszamy też wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do tych naszych parafialnych wspólnot.

 

        W przyszłą niedzielę 1 października świętować będziemy Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej. Suma odpustowa będzie o godz. 1130, a wiec ½ godziny później niż co niedziela, aby mogli dojechać do nas kapłani z dekanatu. Przewodniczył jej będzie ks. Krzysztof Piechowicz, były wikariusz w Luborzycy, obecnie pracujący w parafii św. Anny w Krakowie.

Prosimy mieszkańców Łuczanowic, Ruszczy, Wyciąż i Branic, o przygotowanie ołtarzy polowych na procesję różańcową. Zapraszamy też dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, panów do baldachimu, poczty sztandarowe oraz inne delegacje w strojach regionalnych.

W związku z odpustem parafialnym nie będzie w przyszłą niedzielę w Łuczanowicach Mszy Świętej o godz. 1100.

 

W sobotę 14 października odbędzie się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu „Margaretka” do Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przywitanie pielgrzymów o godz. 900 w Sanktuarium św. Jana Pawła II, o godz. 1200 Eucharystia pod przewodnictwem ks. Kard. Stanisława Dziwisza w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy za kapłanów, zwłaszcza osoby należące do margaretek. Szczegóły całej pielgrzymki można znaleźć na plakacie w gablotce ogłoszeń oraz na stronie apostolatu margaretka.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Jan Chudziak lat 70 z Chałupek, oraz ś.p. Maria Broś lat 84 z Wadowa, jej pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 1500. Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień polecamy wszystkim prasę katolicką. Dostępne są tygodniki; „Gość Niedzielny” i „Niedziela” oraz kwartalnik „Magazyn” wydawany przez redakcje Niedzieli.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XXIV  Niedziela Zwykła

17.09.2023

 

Dziś odbywa się kolejna 31 Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dziś też jest III Niedzielą Miesiąca zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odprawimy Nabożeństwo Różańcowe w intencji naszej Ojczyzny.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

            w poniedziałek – święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży

            w czwartek – święto św. Mateusza, ewangelisty

    w sobotę – wsp. św. O. Pio z Pietrelcziny, kapłana

 

W przyszłą niedzielę w naszej Archidiecezji będzie Dzień Modlitwy za młodzież. Zachęcamy do objęcia swoją modlitwą młodych naszej parafii i Archidiecezji oraz pracujących z nimi duszpasterzy. Po każdej Mszy Świętej będzie można złożyć też jakiś datek do skarbonki, datki te przeznaczone zostaną na inicjatywy podejmowane dla młodzieży w naszej diecezji, parafii i dekanacie.

 

Za dwa tygodnie tj. 1 października świętować będziemy Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej. Suma odpustowa wraz z procesją różańcową będzie w tym roku ½ godz. później czyli o godz. 1130 by mogli dojechać do nas kapłani z innych parafii w dekanacie.

Już dziś prosimy mieszkańców Łuczanowic, Ruszczy, Wyciąż i Branic, aby - jak to już jest w tradycji od wielu lat - przygotowali ołtarze polowe na procesję różańcową.

 

W sobotę 30 września, odbędzie się XIV Pielgrzymka Żywego Różańca do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Spotkanie rozpocznie się
o godz. 1000, o 1200 będzie Msza Święta. Program na plakacie w gablotce ogłoszeń.

 

 

Jak co tydzień polecamy wszystkim prasę katolicką. W obydwu tygodnikach „Gość Niedzielny” i „Niedziela” jest dziś dodatek informujący o niektórych tematach i poruszanych zagadnieniach podczas prac trwającego synodu o synodalności Kościoła.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XXIV  Niedziela Zwykła

10.09.2023

 

            Dziś o godz. 1000 w Markowej odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów. Polecany transmisję z tej uroczystości w TVP.

            Niedziela dzisiejsza rozpoczyna w naszej Ojczyźnie Tydzień Wychowania. Módlmy się zatem o potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla wszystkich podejmujących trud wychowania w naszej Ojczyźnie.

 

      W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

            we wtorek – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

            w środę – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bp. i doktora Kościoła

            w czwartek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odpust w Mogile

                                   i Luborzycy

            w piątek wspomnienie M.B. Bolesnej

            w sobotę – wsp. św. męczenników Korneliusza pap. i Cypriana bp.

 

      Jak co roku Ojcowie Cystersi, opiekunowie Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile, zapraszają naszą parafię na pielgrzymkę do Krzyża Mogilskiego w dniu 16 września tj. w sobotę bieżącego tygodnia. O godz. 1700 będzie tam Droga Krzyżowa dla pielgrzymów, a o 1800 Msza Święta. Spróbujmy zatem tak zaplanować czas, abyśmy mogli się tam spotkać jak najliczniej.

 

     W przyszłą niedzielę 17 września, odbędzie się kolejna 31 Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozpocznie się ona tradycyjnie nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 900 przy stacji „uPiłata”. Następnie o godz. 1130 będzie Msza Święta sprawowana na ołtarzu polowym przy sanktuarium pod przewodnictwem naszego Metropolity.

 

     Za tydzień będzie III Niedzielą Miesiąca zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odprawimy Nabożeństwo Różańcowe w intencji naszej Ojczyzny.

 

            W minioną sobotę odbyło się w naszym kościele zapowiadane spotkanie poświęcone tematyce aniołów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom a także wszystkim, którzy pomogli je przygotować i przeprowadzić: a więc panu Wincentemu Podobińskiemu, pani Agacie, pani Renacie z rodzicami, panom kościelnemu i organiście.

 

            W minionym tygodniu odszedł do Pana ś.p. Ryszard Świątek lat 80 z Przylasku Wyciąskiego, polećmy go miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

     Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

 

 

XXII  Niedziela Zwykła

3.09.2023

 

            Dziś jest I Niedziela Miesiąca, zapowiadaliśmy adorację Najświętszego Sakramentu, ze względu na otrzymany do odczytania list biskupów na Tydzień Wychowania, adorację odprawiamy w przyszłą niedzielę. Dziś także przypada wspomnienie Św. Grzegorza Wlk. pap.,patrona naszej parafii, którego czcimy odpustem parafialnym w dniu 12 marca.

 

            Zakończyły się wakacje, jutro rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny.

Dzieci ze Sz.P. w Wadowie i Luboczy będą miały Mszę Św. na rozpoczęcie roku szkolnego w kaplicy w Wadowie w poniedziałek 4 września o godz. 1000.

Dzieci ze Sz.P. z Branic i Wyciąż oraz młodzież szkół średnich zapraszamy na Mszę Świętą w kościele w poniedziałek 4 września o godz. 1800.

 

            W sobotę 9 września, odbędzie się w naszej parafii zapowiadane już spotkanie poświęcone tematyce aniołów, ich roli w życiu Kościoła a jeszcze bardziej w naszym osobistym życiu. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 1400 i potrwa do około 1800. Będą konferencje, modlitwa, przerwy na kawę, dyskusje i rozmowy. Będzie też projekcja filmu „Zobacz Anioła” i spotkanie z jego autorem. Szczegółowy program podajemy na plakatach. Zapraszamy wszystkich zainteresowani tą tematyką.

 

            W piątek Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zwane też w tradycji Świętem M.B. Siewnej. Po Mszy Świętej o godz. 1800 pobłogosławimy ziarna do siewu.

 

            W przyszłą niedzielę 10 września o godz. 1000 w Markowej odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów. Niestety nie zbierała się grupa chętnych na wyjazd autokarem na tę uroczystość (zgłosiło się zaledwie 5 osób). Zachęcamy zatem do wyjazdów indywidualnych. Karty wstępu można otrzymać dziś w zakrystii. Będą też dostępne w punktach recepcyjnych w pobliżu miejsca beatyfikacji. Będzie też transmisja z w TVP.

 

            W niedzielę 17 września, odbędzie się kolejna 31 Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozpocznie się ona tradycyjnie nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 900 przy stacji „uPiłata”. Następnie o godz. 1130 będzie Msza Święta sprawowana na ołtarzu polowym przy sanktuarium pod przewodnictwem naszego Metropolity.

 

            W dniach 24.08. – 3.09. odbył się w pałacu Mycielskich w Łuczanowicach II Plener Sztuki Sakralnej, organizowany przez gospodarzy pałacu p. Środoń, we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej, pod hasłem „Miłosierdzie - Eleos - Rachamim”. Organizatorzy zapraszają do obejrzenia powstałych dzieł w salonie pałacu na I piętrze po Mszach Św. o 8 i 11. Po wystawie oprowadzi p. Mateusz Środoń. Podczas Pleneru powstała też ikona rodziny Ulmów, którą będzie można zobaczyć w kościele w czwartek 7 września na Mszy Św. o 1800, będzie wówczas także krótkie spotkanie z jej autorem. Zapraszamy.

 

    W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana: ś.p. Zofia Suwała lat. 86 z Dojazdowa. Polećmy ją miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie”.

            Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

            Wszystkich zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką, którą można znaleźć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

 

 

XXI Niedziela Zwykła

27.08.2023

 

        Powoli dobiega końca czas wakacji. W piątek już będzie pierwszy września. W przyszłym tygodniu w poniedziałek rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny.

 

W czwartek będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży w Łuczanowicach od 1630 do 1700 i w Wadowie od 1730 do 1800.

W I piątek spowiedź w kościele parafialnym dla wszystkich od 1730.

 

Do chorych z co miesięczną Komunią Świętą udamy się w najbliższą sobotę od godz. 800.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

            w poniedziałek – św. Augustyna, biskupa i doktora kościoła

            we wtorek – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela,

            a w przyszłą niedzielę – Św. Grzegorza Wlk. pap., patrona naszej parafii,

            którego czcimy odpustem parafialnym w dniu 12 marca. /według starego kalendarza liturgicznego/

 

       Od poniedziałku wracamy do przedwakacyjnego porządku sprawowania Mszy Świętych w kościele parafialnym a więc o godz. 700 rano i 1800 wieczorem.

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna we wtorek i środę rano od 800 do 900. W czwartek, piątek i sobotę kancelaria będzie nieczynna z powodu spowiedzi w kościele i kaplicach, oraz odwiedzin chorych.

Od przyszłej niedzieli Msze Święte w kaplicy w Łuczanowicach wracają również do porządku przedwakacyjnego i będą sprawowane w niedzielę o godz. 800 i 1100.

 

W przyszłą niedzielę będzie I Niedziela miesiąca dlatego po każdej Mszy świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W sobotę 9 września, przygotowujemy w naszej parafii spotkanie poświęcone tematyce aniołów, ich roli w życiu Kościoła a jeszcze bardziej w naszym osobistym życiu. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 1400 i potrwa do około 1800. Będą konferencje, modlitwa, przerwy na kawę, dyskusje i rozmowy. Będzie też projekcja filmu dokumentalnego „Zobacz Anioła” i spotkanie z jego autorem. Szczegółowy program podajemy na plakatach, które są umieszczone w gablotach ogłoszeń. Spotkanie poprowadzi pan Wincenty Podobiński. Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką albo chcą ją bliżej poznać.

 

W niedzielę 10 września o godz. 1000 w Markowej odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów. Jeśli zbierze się odpowiednia grupa chętnych możemy zorganizować wyjazd autokarem na tę uroczystość. Zapisy na wyjazd dziś w zakrystii po Mszy Świętej. Przy zapisie prosimy podać nr telefonu do kontaktu w celu przekazania informacji o szczegółach dotyczących wyjazdu.

Wszystkich planujących wyjazd indywidualny na tę uroczystość informujemy, że wejście do sektorów będzie możliwe wyłącznie z kartą wstępu. Karty będzie można otrzymać w przyszłą niedzielę w zakrystii, ale nie wiemy ile ich otrzymamy. Będą też do pobrania w punktach recepcyjnych w pobliżu miejsca beatyfikacji.

 

W niedzielę 17 września, odbędzie się kolejna 31 Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozpocznie się ona tradycyjnie nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 900 przy stacji „uPiłata”. Następnie o godz. 1130 będzie Msza Święta sprawowana na ołtarzu polowym przy sanktuarium, której przewodniczył będzie abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana: ś.p. Henryka Karpała lat. 78 z Wadowa. Polećmy ją miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie”.

 

       Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

XX Niedziela Zwykła

20.08.2023

 

Dziś jest III niedziela miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odprawimy Nabożeństwo Różańcowe w intencji naszej Ojczyzny. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich a zwłaszcza Róże Różańcowe z całej parafii.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

         w poniedziałek – wspomnienie św. Piusa X, papieża

         we wtorek – wspomnienie NMP Królowej

w czwartek – święto św. Bartłomieja, apostoła

w sobotę – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

w przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Moniki

 

W najbliższą sobotę 26 sierpnia odbędzie się 51 Pielgrzymka Młodzieży Ruchu Światło-Życie i Grup Apostolskich do Kalwarii Zebrzydowskiej. Msza Święta na placu przy bazylice rozpocznie się o godz. 1000.

 

W sobotę 9 września, przygotowujemy w naszej parafii spotkanie poświęcone tematyce aniołów, ich roli w życiu Kościoła a jeszcze bardziej w naszym osobistym życiu. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 1400 i potrwa do około 1800. Będą konferencje, modlitwa, przerwy na kawę, dyskusje i rozmowy. Będzie też projekcja filmu dokumentalnego „Zobacz Anioła” i spotkanie z jego autorem. Szczegółowy program podajemy na plakatach, które są już umieszczone w gablotach ogłoszeń. Spotkanie poprowadzi pan Wincenty Podobiński. Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką albo chcą ją bliżej poznać.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Antoni Matuszczyk lat 81 z Łuczanowic i ś.p. Bolesław Krupa lat 90 z Łuczanowic.. Polećmy ich miłosiernemu Panu. Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Wszystkich zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką, którą można znaleźć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

 

XIX Niedziela Zwykła

13.08.2023

 

      We wtorek Uroczystość Wniebowzięcia NMP zwana też w tradycji świętem Matki Bożej Zielnej. Msze święte w tym dniu: w kościele o 700, 900, 1100 i 1600. W Wadowie o 930, w Łuczanowicach w poniedziałek o 1900 i wtorek o 800. Tradycyjnie po każdej Mszy Św. będziemy błogosławić kwiaty i zioła.

 

Zgodnie z kalendarzem liturgicznym, w tym tygodniu wspominać będziemy:

       w poniedziałek - św. Maksymiliana Marię Kolbego, kapłana i męczennika

       w czwartek - św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej

 w przyszłą niedzielę - św. Bernarda, opata

 

W przyszłą niedzielę będzie III niedziela miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odprawimy Nabożeństwo Różańcowe. Do wspólnej modlitwy zapraszamy Róże Różańcowe z całej parafii.

 

Informujemy, że intencje Mszy Świetych na przyszły rok będziemy przyjmować dopiero po wakacjach od września.

 

Przypominamy, ze od 2016 roku w każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 1800 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na indywidualną adorację do godz. 2000. Można również skorzystać w tym czasie z Sakramenty Pokuty. Ten czas adoracji rozpoczynamy od wspólnej modlitwy za kapłanów oraz o powołania kapłańskie i zakonne.

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Przy wejściu do kościoła i kaplic są do nabycia; „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny” i inne. Serdecznie polecamy.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XVIII Niedziela Zwykła

Święto Przemienienia Pańskiego

6.08.2023

 

       Dzisiaj jest Pierwsza Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy Św. modlimy się przed Najświętszym Sakramentem w chwili Adoracji.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają następujące święta i wspomnienia:


we wtorek – wspomnienie św. Dominika, kapłana

w środę – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

w czwartek – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

w piątek – wspomnienie św. Klary, dziewicy

w niedzielęświęto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Włodzimierz Gałka lat 79 z Dojazdowa, jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 1500. Polećmy go miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Polecamy wszystkim lekturę cotygodniowej prasy katolickiej, można ją nabyć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę. Z tych ofiar p. Jadwiga Zbroja przekazała na poczet kosztów wykonanej wymiany rynien przy kaplicy kwotę 5 tyś złotych. Na składkę w ubiegłą niedzielę na ten cel zebrano 1709 zł (zazwyczaj w niedzielę bywa około 700 zł.) Dziękuję za te ofiary.

 

            Uklęknijmy teraz na chwilę Adoracji Pana Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

XVII Niedziela Zwykła

30.07.2023

            W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, zatem we czwartek będzie spowiedź w kaplicach; W Łuczanowicach od 1630 i Msza Św. o 1700, w Wadowie od 1730 i Msza Św. o 1800.

W kościele w Ruszczy spowiedź będzie w piątek od godz. 1730, a o 1800 Msza Św. z Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w najbliższą sobotę od godz. 800.

 

W czwartek, piątek z racji spowiedzi i odwiedzin chorych kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają wspomnienia:

     w poniedziałek – św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

     we wtorek – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

     w piątek – św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

     w niedzielę – Święto Przemienienia Pańskiego

 

W przyszłą niedzielę będzie pierwsza niedziela miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Dzisiaj jeszcze można zapisywać się na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy do grupy prowadzonej przez ks. Mateusza. Wszelkie potrzebne informacje można uzyskać u pana kościelnego w zakrystii i na spotkaniu przed Pielgrzymką, które odbędzie się w środę 2 sierpinia o godz. 1900 w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie os. Bohaterów Września 33.

 

            W najbliższą niedzielę, czyli 6 sierpnia, gościć będziemy w naszej parafii grupę około 200 Pielgrzymów, uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę z Niepołomic. Około godziny 1300 będą odpoczywać przy kościele w Ruszczy. Grupa ta będzie miała także swój postój i odpoczynek również na placu przy świetlicy w Dojazdowie około godz. 1530. Prosimy o gościnne ich przyjęcie.

 

W niedzielę 6 sierpnia o godz. 1200 pod Krzyżem w Krzeczowie zostanie odprawiona w łączności z Papieżem Franciszkiem i uczestnikami Mszy Posłania kończącej w tym dniu Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, Msza św., na którą zaprasza Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej i parafia św. Wojciecha w Krzeczowie. Zaproszenie to skierowane jest do młodych, którzy nie mogli pielgrzymować do Portugalii, do rodzin pielgrzymów oraz wszystkich, którym bliskie jest dzieło Światowych Dni Młodzieży. Plan transmisji telewizyjnych wydarzeń ŚDM 2023 i szczegółowe informacje dotyczące Mszy św. w Krzeczowie można uzyskać na plakatach wywieszonych w gablocie przy kościele.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Edward Szopa lat 64 z Wyciąże, ś.p. Józefa Kurak lat 79 z Branic. Polećmy ich miłosiernemu Panu;  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Polecamy wszystkim lekturę cotygodniowej prasy katolickiej, można ją nabyć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

           

       Wszystkim życzymy dobrego, miłego i bezpiecznego tygodnia, niech Pan wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.

 

XVI Niedziela Zwykła

23.07.2023

 

We wtorek 25 lipca przypada wspomnieniem św. Krzysztofa – patrona kierowców, dlatego dzisiaj na zakończenie każdej Mszy Świętej będziemy się modlić w intencji wszystkich kierowców i podróżujących a tym, którzy zechcą pobłogosławimy także ich pojazdy. Przy tej okazji, wzorem lat ubiegłych, podejmujemy dzieło pomocy misjonarzom -dziękując Bogu za bezpieczne podróże w minionym roku. Zebrane datki przekażemy na konto MIVA Polska - organizacji pomagającej polskim misjonarzom w zakupieniu potrzebnych im środków transportu.

 

W tym tygodniu przypada w kalendarzu liturgicznym:

w poniedziałek – wspomnienie św. Kingi, dziewicy

we wtorek – święto św. Jakuba apostoła, oraz wspomnienie św. Krzysztofapatrona kierowców i podróżujących

w środę – wsp. św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

w sobotę – wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza.

 

Nadal można zapisywać się na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy, do grupy prowadzonej przez ks. Mateusza. Zapisy i wszelkie potrzebne informacje można uzyskać u pana kościelnego w zakrystii.

 

Odbiór zgromadzonych przy plebanii elektrośmieci odbędzie się we wtorek 25 lipca około godz. 1200. W poniedziałek można zatem jeszcze cos dowieźć. Przypominamy, że przychody z zbiórki przekazywane są na wsparcie Polskich Misjonarzy.

 

W niedzielę 6.08.2023 r. gościć będziemy w naszej parafii około 200 Pielgrzymów, uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę z Niepołomic. Około godziny 1300 będą odpoczywać przy kościele w Ruszczy. Grupa ta będzie miała także swój postój i odpoczynek na placu przy świetlicy w Dojazdowie około godz. 1530. Prosimy o gościnne ich przyjęcie.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Jerzy Pszczoła lat 80 z Branic, ś.p. Stefania Biel lat 84 z Branic i ś.p. Mieczysław Ziomek lat 82 z Wadowa.

Polećmy ich miłosiernemu Panu;  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Polecamy wszystkim lekturę prasy katolickiej, można ją nabyć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Wszystkim udającym się na urlop życzymy dobrego, miłego i bezpiecznego wypoczynku a podejmującym nadal pracę i obowiązki zawodowe niech tym trudzie Pan błogosławi. Szczęść Boże.

 

XV Niedziela Zwykła

16.07.2023

 

Przypominamy, że w czasie wakacyjnym wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej można załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840.

W sobotę kancelaria jest czynna rano od 800 do 900.

 

W czwartki, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna jest nieczynna.

 

Narzeczonych w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do 1740 oraz po Mszy Św. od 1840. Prosimy aby wcześniej umawiać się na spotkanie telefonicznie

 

Dziś przypada III niedziela miesiąca – zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 będzie Nabożeństwo Różańcowe, zapraszamy Róże Różańcowe.

 

W tym tygodniu wspominamy:

we wtorek - św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

w sobotę - święto św. Marii Magdaleny

w niedzielę – wsp. św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy

w przyszły wtorek - święto św. Jakuba apostoła i wspomnienie

św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.

 

Nadal można zapisywać się na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy do grupy prowadzonej przez ks. Mateusza Szymczyka. Zapisy i wszelkie potrzebne informacje można uzyskać u pana kościelnego w zakrystii.

 

W związku z przypadającym w przyszłym tygodniu we wtorek 25 lipca wspomnieniem św. Krzysztofa – patrona kierowców, w najbliższą niedzielę czyli 23 lipca, na zakończenie każdej Mszy Świętej będziemy się modlić w intencji wszystkich kierowców i podróżujących a tym, którzy zechcą pobłogosławimy także ich pojazdy. Przy tej okazji, wzorem lat ubiegłych, podejmujemy dzieło pomocy misjonarzom - dziękując Bogu za bezpieczne podróże w minionym roku. Zebrane datki przekażemy na konto MIVA Polska - organizacji pomagającej polskim misjonarzom w zakupieniu potrzebnych im środków transportu.

 

Przypominamy o trwającej zbiórce elektrośmieci. Do poniedziałku 24 lipca, na podwórko przed plebanią, w godzinach od 800 do 2000, można przywozić i pozostawić zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny. Odbiór zgromadzonego sprzętu odbędzie się 25 lipca około godz. 1200. Przychody z akcji przekazywane są na wsparcie Polskich Misjonarzy. Ulotki informacyjne o tej akcji można znaleźć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Anna Kotowicz lat 84, z Wadowa,  ś.p. Stefania Kardas lat 77, z Branic,  ś.p. Joanna Młynarz lat 94, z Wadowa,  ś.p. Henryk Lenczowski lat 84, z Krzysztoforzyc,  ś.p. Anna Wilk lat 67, z Łuczanowic. Polecamy wszystkich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Polecamy wszystkim lekturę prasy katolickiej, można ją nabyć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Wszystkim udającym się na urlop życzymy dobrego, miłego i bezpiecznego wypoczynku a podejmującym nadal pracę i obowiązki zawodowe niech Pan błogosławi. Szczęść Boże.

 

XIV  Niedziela Zwykła 

9.07.2023

 

Przypominamy, że w czasie wakacyjnym wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej można załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840.

W sobotę kancelaria jest czynna rano od 800 do 900.

W czwartki, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna jest nieczynna.

 

W bieżącym tygodniu wspominać będziemy:

     we wtorek – św. Benedykta, opata, patrona Europy

     w środę – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

     w czwartek – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

     w sobotę – św. Bonawenturę , biskupa i doktora Kościoła

     w przyszłą niedziele – N.M.P. z Góry Karmel (zwaną też M.B. Szkaplerzną)

 

W przyszłą niedzielę przypada też III niedziela miesiąca – zatem po Mszy Świętej o 1600 będzie Nabożeństwo Różańcowe, zapraszamy serdecznie wszystkie Róże Różańcowe z parafii.

 

Od dzisiejszej niedzieli można zapisywać się na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy, do grupy prowadzonej przez ks. Mateusza Szymczyka. Zapisy w zakrystii u pana kościelnego. U niego można uzyskać także wszelkie potrzebne informacje.

 

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz Firma Green Office Ecologic od kilku lat zajmują się zbiórką i utylizacją elektrośmieci. Środkami z odzysku surowców wtórnych wspierają projekty misyjne. Zachęcamy do włączenia się do tej akcji przywożąc w dniach od 10 do 24 lipca, na podwórko przed plebanią, w godzinach od 800 do 2000, zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny. Odbiór zgromadzonego sprzętu odbędzie się 25 lipca około godz. 1200.  Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy. Ulotki informacyjne o tej akcji można pobrać przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana: ś.p. Krystyna Pawłowska lat 92 z Wyciąż i ś.p. Anna Kotowicz lat. 84 z Wadowa, jej pogrzeb będzie we wtorek o 1300 na cmentarzu w Grębałowie. Polećmy je miłosiernemu Panu.

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

        Polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XIII  Niedziela Zwykła

2.07.2023

 

            Dziś jest pierwsza niedziela miesiąca dlatego po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

            w poniedziałek – święto św. Tomasza apostoła

            we wtorek – rocznicę poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie

            w czwartek – bł. Marię Teresę Ledóchowską, dziewicę

            w sobotę – św. Jana z Dukli, kapłana


W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca, zatem we czwartek będzie spowiedź w kaplicach; W Łuczanowicach od 1630 i Msza Św. o 1700, w Wadowie od 1730 i Msza Św. o 1800.

W kościele w Ruszczy spowiedź będzie w piątek od godz. 1730, a o 1800 Msza Św. z Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w najbliższą sobotę od godz. 800.

 

 

 Przypominamy, że w czasie wakacyjnym Msze Święte w dni powszednie w kościele parafialnym są tylko o godz. 1800. Nie ma Mszy Św. rano o 700.

Również, na czas wakacji Msza Święta w Łuczanowicach z godz. 1100 w niedziele przeniesiona została na godz. 1900 w sobotę. Będzie to już Msza Święta z niedzieli. Pozostałe Msze Święte w niedziele pozostają bez zmian.

 

W czasie wakacyjnym wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej prosimy załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840.

W sobotę kancelaria będzie czynna rano od 800 do 900.

W czwartki /z powodu cotygodniowej adoracji i dyżuru księdza w konfesjonale/, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna będzie nieczynna.

Narzeczonych w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do 1740 oraz po Mszy Św. od 1840. Prosimy aby wcześniej umawiać się na spotkanie telefonicznie /jest możliwy również inny termin spotkania, po uzgodnieni go z księdzem pełniącym dyżur/.

W gablotkach ogłoszeń przy kościele i kaplicach, przy wejściu do kancelarii oraz na naszej stronie internetowej podany jest nr tel. kontaktowego do księdza pełniącego dyżur.

 

W naszej parafii można zapisywać się na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy do grupy XVII prowadzonej przez ks. Mateusza Szymczyka. Zapisy i wszelkie potrzebne informacje można uzyskać u pana kościelnego w zakrystii.

 

      W minionym tygodniu odeszedł od nas do Pana: ś.p. Krystyna Paprota lat 76 z Dojazdowa i ś.p. Kazimierz  Ziomek lat. 87 z Wadowa. Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

      W sprawie intencji Mszy Świętych zamawianych z okazji pogrzebu, tzw. int. pogrzebowych, informujemy, ze z powodu braku w naszej parafii wolnych terminów do końca b.r., kilka z nich, za zgodą ofiarodawców, możemy wpisać na Msze Święte zbiorowe w środy, pozostałe będziemy przekazywać do odprawienia poza tutejszą parafią.

 

Polecamy wszystkim lekturę cotygodniowej prasy katolickiej, można ją nabyć pod chórem przy wyjściu z kościoła i kaplic; - jest „Gość Niedzielny” i „Niedziela” a dla młodszych czytelników „Mały Gość Niedzielny”.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XII Niedziela Zwykła

25.06.2023

 

Rozpoczynamy czas wakacji. Od jutra Msze Święte w dni powszednie w naszym kościele będą tylko o godz. 1800. Nie będzie Mszy Św. rano o 700.

Również, tak jak to było w latach ubiegłych, na czas wakacji Msza Święta w Łuczanowicach z godz. 1100 w niedziele zostaje przeniesiona na godz. 1900 w sobotę. Będzie to już Msza Święta z niedzieli. Pozostałe Msze Święte w niedziele i święta pozostają bez zmian.

 

Z powodu urlopów księży w czasie wakacyjnym od jutra wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej prosimy załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840. W soboty rano od 800 do 900.

Narzeczonych w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do 1745 oraz po Mszy Św. od 1840. Prosimy aby wcześniej umawiać się na spotkanie telefonicznie, będzie możliwość spotkania również w inny dzień tygodnia.

W czwartki z powodu cotygodniowej adoracji i dyżuru księdza w konfesjonale do godz. 2000, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Przez wakacje w dni powszednie będzie w parafii obecny zazwyczaj tylko jeden kapłan pełniący dyżur. Dla zgłoszenia pogrzebu oraz w innych sprawach nagłych prosimy szukać księdza dyżurującego. Na wypadek gdyby w danej chwili nie był obecny na plebanii to w gablotce parafialnej, oraz przy wejściu do kancelarii podany jest do niego nr tel. kontaktowego.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

w środę – wspomnienie Św. Ireneusza bp. i męczennika

w czwartek – Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła.

W przyszłą niedzielę będzie I Niedziela Miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W dniu dzisiejszym odbędzie się w Krakowie IX Marsz dla Życia i Rodziny. Wyruszy o godz. 1200 z Placu Matejki i przejdzie ulicami Starego Miasta i Kazimierza na Plac Wolnica. Do udziału zaprasza Komitet Organizacyjny.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa, Rada i Zarząd Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie oraz Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta zapraszają dziś na Dzień Wadowa. Festyn rozpocznie się w parku w Wadowie o godz. 1300.

 

Harcerki ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, drużyna krakowska im. Matki Teresy z Kalkuty prowadzi dziś przy naszym kościele zbiórkę datków poprzez sprzedawanie domowych wypieków, na zakup potrzebnych rzeczy na letni obóz. Jeśli ktoś może to prosimy o wsparcie.

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana ś.p. Maria Gawlik lat 88 z Łuczanowic, ś.p. Stanisław Gąsior lat 71 z Dojazdowa i ś.p. Józef Krzemyk lat 65 z Wyciąż. Polećmy ich miłosiernemu Panu.

 Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XI Niedziela Zwykła

18.06.2023

 

W sobotę przeżywaliśmy wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. W tym dniu biskupi nasi dokonali aktu poświęcenia całej ludzkości a zwłaszcza narodów Ukrainy i Rosji Niepokalanemu sercu Maryi. My na ich prośbę ponowimy dziś tę modlitwę na zakończenie Mszy Świętej.

 

W piątek jest zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego.

W tym dniu o godz. 1000 w kaplicy w Wadowie będzie Msza Święta dziękczynna na zakończenie Roku Szkolnego z prośbą o szczęśliwe i bezpieczne wakacje, na którą zapraszamy uczniów Sz. P. w Wadowie i Luboczy.

Z kolei o godz. 1800 w kościele zostanie odprawiona Msza Święta w tej samej intencji dla uczniów Sz. P. z Branic i Wyciąż.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie dzieci jak również na miarę możliwości także rodziców.

 

W sobotę przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana ś.p. Grzegorz Płaszczak lat 51 z Dojazdowa, jego pogrzeb jutro o 1500 i ś.p. Zbigniew Mróz lat 52 z Wadowa, jego pogrzeb będzie z kolei w środę o 1100 na cmentarzu rakowickim. Polećmy ich miłosiernemu Panu.

 Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

Polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

X Niedziela Zwykła

10.06.2023

 

Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała, zachęcamy więc i zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy Św. z Procesją Eucharystyczną wokół kościoła w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 1800 a dziś po Mszy Św. o godz. 900. Na zakończenie oktawy w czwartek będzie poświecenie wianków

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

            we wtorek – św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła,

            w środę –  bł. Michała Kozala, bp i męczennika

    w piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji  uroczystości

                        nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

    w sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

                       jak również wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

 

    W naszej parafii w każdą niedzielę, pól godziny przed Mszą Świętą o godzinie 700, śpiewane są Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zachęcamy przychodzących na tę Mszę Świętą do nieco wcześniejszego przybywania i zapraszamy do wspólnego uwielbiania Maryi, Matki Jezusa tą piękną, tradycyjną śpiewaną modlitwą.

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana ś.p. Janina Krawiec lat 93 z Dojazdowa i ś.p. Janina Piernik lat 93 z Przylasku Rusieckiego. Polećmy je miłosiernemu Panu;

 Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

Polecamy wszystkim prasę katolicką. W każdą niedzielę są dostępne tygodniki; „Gość Niedzielny” i „Niedziela” a dla młodszych czytelników jest miesięcznik „Mały Gość Niedzielny”. Ponadto redakcja Niedzieli proponuje nam nowe pismo pt. „Niedziela. Magazyn”, jest to kwartalnik polecany wszystkim, którym bliska jest tematyka historyczna, szczególnie z zakresu historii Kościoła i jego związków z polskim narodem. Zachęcamy do sięgnięcia po pierwszy egzemplarz tego pisma.

 

Wszystkim życzymy miłej niedzieli i dobrego odpoczynku.

 

IX Niedziela Zwykła

Uroczystość Trójcy Świętej

4.06.2023

 

Dziś Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii Św. wielkanocnej.

 

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała

W tym dniu Msze Św. w naszym kościele będą o godz. 700, 900 – po tej Mszy Św. wyruszymy w tradycyjnej Procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy, usytuowanych tak w roku ubiegłym. Po powrocie procesji do kościoła rozpocznie się kolejna Msza Św. (około godz. 1100). Po południu Msza Św. o godz. 1600.

Msze Św. w kaplicach: w Łuczanowicach o godz. 700, w Wadowie o godz. 830.


Ponawiamy prośbę o przygotowanie ołtarzy przez kolejne cztery osiedla naszej parafii:

1.   Przylasek Rusiecki – plac przy przystanku MPK, koło domu p. Kurków

2.   Przylasek Wyciąski – ul. Wiatraczna, koło p. Kaliszów

3.   Wyciąże – ul. Jeziorko, przy posesji p. Obrzut

4.   Chałupki – ul. Jeziorko, przy domu parafialnym, obok kapliczki krzyża

 

Do udziału w procesji serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, udział w niej jest wyznaniem naszej wiary w Eucharystyczną obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina oraz oddaniem Mu należnej czci. Za pobożny w niej udział możemy zyskać odpust zupełny, spełniając pozostałe warunki do jego uzyskania (będąc w stanie łaski uświecającej, przyjmując Komunię Świętą i odmawiając modlitwę w intencjach Ojca Świętego).

Na procesję w uroczystość Bożego Ciała i przez całą jej oktawę zapraszamy: dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, poczty sztandarowe i inne delegacje przedstawicieli różnych organizacji i wspólnot, oraz panów do baldachimu. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie feretronów i chorągwi.

Szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy, aby szły w orszaku procesyjnym przed Najświętszym Sakramentem w swoich strojach komunijnych.

 

Od piątku rozpoczniemy Oktawę Bożego Ciała, zachęcamy więc i zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy Św. z Procesją Eucharystyczną wokół kościoła codziennie o godz. 1800.

 

W najbliższą sobotę 10 czerwca odbędzie się diecezjalna Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Kalwarii Zebrzydowskiej. O godz. 830 przywitanie pielgrzymów, o 900 Droga Krzyżowa i o 1400 Msza Święta.

 

Dziękuję Państwu Jadwidze i Przemysławowi Król z Dojazdowa, właścicielom wypożyczalni sprzętu ogrodniczego „Królewski Ogród”, za nieodpłatne wypożyczenie parafii rębaka do gałęzi. Dziękuję też panom Maciejowi Grzywaczewskiemu i Józefowi Nowakowi za obsługiwanie rębaka i pomoc przy porządkowaniu ogrodu plebańskiego.

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

 

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

28.05.2023

 

Dzisiejsza niedziela - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończy liturgiczny okres wielkanocny.

Jutro, świętować będziemy drugi dzień Zielonych Świąt, święto N.M.P. Matki Kościoła. Dodatkowe Msze św. w tym dniu będą; w kościele o godz. 900 oraz w kaplicach, w Łuczanowicach o godz. 1700 i w Wadowie o 1800.

 

W środę świto Nawiedzenia N.M.P. i zarazem ostatni dzień maja. Po Mszy Świętej o godz. 1800 będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła na zakończenie nabożeństw majowych. Zapraszamy asysty, dzieci do sypania kwiatów i panów do baldachimu.

 

W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W tym dniu rozpoczniemy też nabożeństwa czerwcowe z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą będziemy odmawiać po Mszy Świętej o 1800.

 

W bieżącym tygodniu przypada również Pierwszy Piątek miesiąca.

Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św.

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1730, o 1800 będzie Msza Święta z nabożeństwem do Najśw. Serca Pana Jezusa.

W związku z powyższym, w czwartek i piątek w tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii Św. wielkanocnej. Będzie to zarazem Pierwsza Niedziela Miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawimy adoracją Najświętszego Sakramentu.

 

Ks. Rafał zaprasza na spotkanie kandydatów do bierzmowania, uczniów klas VII ze Sz. P. w Wadowie, w poniedziałek 29 maja, do kaplicy w Wadowie na Mszę Świętą o godz. 1800 a po niej na nabożeństwo majowe.

 

Ks. Mirosław zaprasza na spotkanie kandydatów do bierzmowania, uczniów klas VII ze Sz. P. z Branic i Wyciąż w czwartek 1 czerwca, do kościele na Mszę Świętą o godz. 1800 a po niej na nabożeństwo do N.S.P.J. i chwila adoracji.

 

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała, (8 czerwca) już dziś prosimy o przygotowanie ołtarzy polowych na procesję przez następne w kolejności cztery osiedla naszej parafii:

1.   Przylasek Rusiecki – plac przy przystanku MPK, koło domu p. Kurków

2.   Przylasek Wyciąski – ul. Wiatraczna, koło p. Kaliszów

3.   Wyciąże – ul. Jeziorko, przy posesji p. Obrzut

4.   Chałupki – ul. Jeziorko, przy domu parafialnym, obok kapliczki krzyża

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana ś.p. Aleksandra Kwater lat 76 z Krzysztoforzyc i ś.p. Karolina Żaba lat 39 z Dojazdowa.

Polećmy je miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej facebooku.

 

 

 

 

VII  Niedziela  Wielkanocna

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

21.05.2023

 

       Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

W naszej parafii dziś Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci z Kl. III Sz. P. podczas Mszy Świętych o godz. 1000 i 1200 po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej.

W związku ze zmianą godzin sprawowania Mszy Św. z udzielaniem I Komunii, nie będzie dziś w kościele Mszy Św. o 1100 a o godz. 900 odprawimy tylko recytowaną Mszę bez kazania dla tych, którzy zwykle przychodzą na te godzinę

 

Od jutra dzieci, które przystąpią dziś do Pierwszej Komunii, rozpoczynają swój Biały Tydzień. Zapraszamy je do udziału we Mszy Świętej o godz. 1800 wraz z rodzicami.

Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za sprzątanie kościoła i jego otoczenia, oraz za złożony na potrzeby kościoła dar pieniężny w kwocie 2.500 złotych.

 

W środę – wspomnienie N.M.P. Wspomożycielki Wiernych.

W piątek – św. Filipa Nereusza, kapłana.

W przyszłą niedzielę – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Grażyna Partyła-Gołyźniak lat 63 z Łuczanowic, ś.p. Genowefa Bąk lat 80 z Wyciąż i ś.p. Stanisław Stanecki lat 75 z Dojazdowa. Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

 

 

VI  Niedziela  Wielkanocna

14.05.2023

 

       W naszej parafii dziś podczas Mszy Świętych o godz. 900 dzieci z Klas IV przeżywają Rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej.

 

Dziś również o godzinie 900 rozpocznie się na tradycyjna procesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika z Wawelu na Skałkę.

 

W bieżącym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę przypadają dawne tzw. „dni krzyżowe” a więc dni modlitwy o urodzaje, uświęcenie pracy i zachowanie od głodu. Będziemy intencje te w te dni polecać Bogu podczas Mszy Świętej o godz. 1800 oraz nabożeństw majowych.

 

We wtorek przypada święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski.

 

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

W naszej parafii przeżywać będziemy w tym dniu także Uroczystość I Komunii Świętej dzieci z Kl. III, podczas Mszy Świętych o godz. 1000 i 1200.

            o godz. 1000 - dzieci ze Sz.P. z Branic i Wyciąż

            o godz. 1200.- dzieci ze Sz.P. w Wadowie

 

Spowiedź dla dzieci i ich rodzin będzie w sobotę 20 maja;

            od 900 do 930              dla Sz.P. z Branic i Wyciąż

            od 930 do 1000            dla Sz.P. z Wadowa

 

W związku ze zmianą godzin sprawowania Mszy Świętych z udzielaniem  I Komunii, nie będzie w przyszłą niedzielę Mszy Św. o 1100, a o godz. 900 odprawimy tylko recytowaną Mszę dla tych, którzy zwykle przychodzą na tę godzinę.

 

Bardzo prosimy, aby w przyszłą niedzielę na Mszach o godz. 1000 i 1200 główną nawę kościoła pozostawić dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

Jeśli to tylko jest możliwe, osoby nie zainteresowane bezpośrednio tą uroczystością zapraszamy na pozostałe Msze Święte w naszym kościele albo na Msze Św. w kaplicach, aby w ten wyjątkowy dzień mogły się tu zgromadzić przede wszystkim rodziny dzieci komunijnych.

W przyszłą niedzielę przypada też III Niedziela Miesiąca zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 nabożeństwo majowe będzie połączone z Różańcem. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich a zwłaszcza Róże Różańcowe.

 

W zakrystii można dziś złożyć podpis poparcia pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą "Chrońmy Dzieci" – „mającą na celu wzmocnienie głosu rodziców… w zakresie skutecznego przeciwstawiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje” na terenie szkoły. Szczegóły inicjatywy na stronie internetowej: www.chronmywspierajmy.pl .

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Maria Kuźmiak lat 97 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Antonina Jeleń lat 89 z. Branic, ś.p. Janina Bobryk lat 85 z Branic, jej pogrzeb będzie w poniedziałek o 1500, oraz ś.p. Czesław Kozik lat 74 z Dojazdowa, jego pogrzeb będzie z kolei we wtorek o 1500. Polećmy ich miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

 

V  Niedziela  Wielkanocna

7.05.2023

 

            Dzisiejsza niedziela jest Pierwszą Niedzielą Miesiąca dlatego po każdej Mszy Świętej odprawiamy adoracją Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

 

        Dziś na Mszę Świętą o godz. 1600 zapraszamy kandydatów do bierzmowania, uczniów z klas VIII Sz.P. z całej parafii wraz z rodzicami i w miarę możliwości także ze świadkami do bierzmowania. Podczas Mszy Świętej będzie dla nich obrzęd przekazanie krzyżyków, po Mszy Świętej będzie Nabożeństwo Majowe a po nim próba liturgiczna.

            To II dzień ich bezpośredniego przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.

            Dzień III tego przygotowania będzie w poniedziałek 8 maja, o 1800 Msza Święta
i majówka
a po niej próba liturgiczna i przekazania kart do bierzmowania.

 

            Dzień Bierzmowania będzie we wtorek 9 maja. O godz. 1730 gromadzimy się na nabożeństwo majowe, o 1800 będzie Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. Sakramentu udzieli ks. bp Jan Zając.

 

            W poniedziałek uroczystość Św. Stanisława Biskupa i męczennika– głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Tradycyjna procesja ku Jego czci z Wawelu na Skałkę odbędzie się w przyszłą niedzielę i wyruszy z Wawelskiego Wzgórza o godz. 900.

 

            W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętych o godz. 900 dzieci z Klas IV Sz.P. przeżywać będą Rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. Spowiedź dla dzieci
i ich rodziców będzie w sobotę rano od godz. 900 do 1000.

 

     Przypominamy o nabożeństwach majowych, w kościele w dni powszednie majówka jest po Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600W kaplicach w niedziele po każdej Mszy Świętej, w dni powszednie o godz. 1900.

     Zachęcamy także do śpiewania tradycyjnych „majówek” przy licznych figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii.

 

     Dziękuję panom od baldachimu oraz dzieciom sypiącym kwiaty i dzwoniącym dzwoneczkami obecnym na pierwszym nabożeństwie majowym i procesji w ubiegłą niedzielę.

    Dziękuję panom Józefowi Nowakowi, Tomaszowi Hońdo, Leszkowi Sendorowi, Józefowi Kamińskiemu, Janowi Pyżowi oraz Tomaszowi Urbanowi naszemu kościelnemu, którzy przycinali zniszczone przez śnieg tuje wokół kosiła. Panom Leszkowi Sendorowi, Józefowi Kamińskiemu dziękuję także za wyczyszczenie rynien przy kościele.

 

    W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Jan Jakubiec lat 58 z Przylasku Rusieckiego, ś.p. Helena Krzyżak lat 83 z Wyciąż, ś.p. Tadeusz Gajoszek lat 73 z Łuczanowic, jego pogrzeb będzie w środę o 1500, oraz ś.p. Janusz Kardasz lat 52  z Chałupek, jego pogrzeb odbędzie z koleii się w piątek o godz. 1500. Polećmy ich miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

    Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

  Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

IV Niedziela Wielkanocna

30.04.2023

 

Jutro rozpoczniemy miesiąc maj, dziś po Mszy Świętej o 1600 będzie pierwsze Nabożeństwo Majowe z procesją wokół kościoła. Zapraszamy do jak licznego udziału w majówkach.

W dni powszednie w kościele majówka będzie po Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600.

W kaplicach majówkę odprawiać będziemy w niedziele po każdej Mszy Świętej, w dni powszednie prosimy organizowaćje o godz. 1900.

Zachęcamy także do śpiewania tradycyjnych „majówek” przy licznych figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii.

 

W środę przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze Święte w kościele i kaplicach sprawować będziemy tak jak w każdą niedzielę. W kościele po sumie ponowimy Akt Ślubów Jasnogórskich naszego narodu, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

 

W czwartek święto Św. Floriana, patrona strażaków i hutników, oraz patrona miasta Krakowa. Msza święta o błogosławieństwo Boże dla strażaków z naszej parafii - OSP Przylasek Rusiecki i Wyciąże oraz dla ich rodzin będzie 3 maja o godz. 1600.

 

W poniedziałek 8 maja uroczystość Św. Stanisława Biskupa i męczennika– głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Tradycyjna procesja ku Jego czci z Wawelu na Skałkę odbędzie się w niedzielę 14 maja. /Odczytać zaproszenie Metropolity - verte./

 

W bieżącym tygodniu przypada również I Piątek miesiąca.

Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św.

W czwartek na Mszę Świętą w Wadowie o godz. 1800 zapraszamy uczniów Kl. VII ze Sz.P. w Wadowie, będzie to kolejne spotkanie w ramach ich przygotowania do bierzmowania.

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1730, o 1800 będzie Msza Święta z majówką i nabożeństwem do N.S.P.J.


W sobotę od godz. 800 odwiedzimy chorych.

 

            Zbliża się dzień bierzmowania w naszej parafii, wtorek 9 maja. Kandydaci do Bierzmowania z Kl. VIII z całej parafii w tym tygodniu rozpoczną już trzydniowe bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu.

            Dzień I    - sobotę 6 maja o godz. 1715 będzie dla nich spowiedź, następnie o 1800

                                Msza Święta i majówka a po niej próba liturgiczna

            Dzień II   - niedziela 7 maja o godz. 1600 Msza Święta z przekazaniem

                                krzyżyków i majówka a po niej próba liturgiczna

            Dzień III  - poniedziałek 8 maja o 1800 Msza Święta i majówka a po niej próba

                                liturgiczna i przekazania kart do bierzmowania

            Wtorek 9 maja o godz. 1730 nabożeństwo majowe, o 1800 Msza Święta

                                z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.

            Sakramentu Bierzmowania udzieli ks. bp Jan Zając.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Renata Malinka lat 59 z Branic, ś.p. Sławomir Broś lat 52 z Łuczanowic, ś.p. Janina Furman lat 90 z Dojazdowa, i ś.p. Ryszard Sendor lat 86 z Wyciąż. Polećmy ich miłosiernemu Panu. Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

III Niedziela Wielkanocna

23.04.2023

 

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Biblijną, rozpoczynającą XV Ogólnopolski Tydzień Biblijny w naszej Ojczyźnie. Dziś, na początku Tygodnia Biblijnego wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy VII Narodowe Czytanie Pisma Świętego i czytamy Ewangelię według Św. Jana. Jak nasi przodkowie, tak i my dzisiaj modlimy się do Boga o to, aby słowa Ewangelii umacniały nasza wiarę i oświecały nasze sumienia.

Zachęcamy zatem wszystkich do chociaż krótkiej dziś lektury Ewangelii według Św. Jana, odczytywanej w tak licznych i różnych miejscach w całym kraju, aby w ten sposób otwierać się na umacniające nas działanie Bożego Słowa i Ducha Świętego.

 

Niedziela dzisiejsza jest też Niedzielą Powołań, to dzień naszej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Modlimy się w tej intencji podczas każdej Mszy Świętej.

 

Według Kalendarza Liturgicznego w tym tygodniu przeżywać będziemy:

            w poniedziałek – Uroczystość św. Wojciecha, bp. i męczennika, głównego patrona Polski

            we wtorek – święto św. Marka, ewangelisty

            w sobotę – święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

 

W poniedziałek 24 kwietnia na Mszę Świętą o godz. 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VII, Sz.P. z Branic i Wyciąż.

Również w poniedziałek o godz. 1830, odbędzie się próba liturgiczna dla dzieci pierwszokomunijnych z Kl. III Sz.P. z Branic i Wyciąż.

 

W czwartek 27 kwietnia na Mszę Świętą o godz. 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VIII, Sz.P. w Wadowie. Będzie to ich ostatnie spotkanie w ramach przygotowania do tego sakramentu.

Oprawę liturgiczną tej Mszy Świętej poprowadzi Grupa Apostolska wraz ze Scholką. Po Mszy Świętej młodzi poprowadzą półgodzinna adoracją a po niej będzie czas na adorację indywidualną do godz. 2000. Grupa Apostolska i Scholka zapraszają do wspólnej modlitwy młodzież z całej parafii.

 

Z powodu nieobecności ks. proboszcza kancelaria parafialna w środę rano będzie nieczynna.

 

Serdecznie polecamy wszystkim cotygodniową prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

Zaproszenie do udziału w jubileuszu 25-lecia święceń biskupich Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. /tekst poniżej/

zaproszenie na jubileusz 25-lecia święcen biskupich ks. Kard, St. Dziwisza

 

II Niedziela Wielkanocna

Niedziela Miłosierdzia Bożego

 

16.04.2023

 

Dziś Świętujemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości z tej okazji odbywają się jak co roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
W naszym kościele i kaplicach na zakończenie każdej Mszy Św. ponawiamy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

Niedziela dzisiejsza rozpoczyna tzw. Tydzień Miłosierdzia, czas w którym wpatrując się w Boże Miłosierdzie chcemy uczyć się tego, jak być miłosiernymi dla innych, jak to miłosierdzie realizować w swoim życiu. Przypomina nam również o potrzebie wspierania różnych dzieł miłosierdzia podejmowanych przez Kościół.

 

W czwartek 20 kwietnia na Mszę Świętą o godz. 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VIII, Sz.P. z Branic i Wyciąż. Będzie to ich ostatnie spotkanie w ramach przygotowania do tego sakramentu.

 

Przyszła niedziela, III Niedziela Wielkanocna, nazwana jest Niedzielą Biblijną rozpoczynającą XV Tydzień Biblijny w naszej Ojczyźnie. Będzie to również Niedziela Powołań, czyli dzień naszej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Adam Nowakowski lat 69 z Krzysztoforzyc, oraz ś.p. Genowefa Koprć-Kurowska lat 81 z Dojazdowa, .jej pogrzeb będzie we wtorek o godz. 1530. Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Serdecznie polecamy wszystkim cotygodniową prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień zamieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

9.04.2023


PODZIĘKOWANIA

 

Bogu niech będą dzięki za ten święty czas Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego, który mogliśmy przeżywać w naszej parafialnej wspólnocie, który został nam dany i zarazem „zadany” - jak nas uczył św. Jan Paweł II - byśmy mogli wzrastać duchowo, umacniać się w wierze i przynosić zbawienne owoce dobra w naszym życiu.

Dziękuję moim współpracownikom ks. Rafałowi i ks. Mirosławowi za przygotowywanie liturgii Wielkiego Tygodnia, głoszone słowo boże, oraz posługę w konfesjonale.

Ks. Rafałowi dziękuję za głoszone nam przez cały Wielki Post kazania pasyjne i koordynowanie przygotowania dekoracji „Ciemnicy” i „Bożego Grobu”. Dziękuję
panom Józefowi Nowakowi, Mateuszowi Nowakowi, Maćkowi Grzywaczewskiemu, Romanowi Nowakowi z synem Bartkiem, pani Justynie Kot, p. kościelnemu Tomaszowi Urbanowi z żoną Agnieszką za przygotowanie „Ciemnicy” i „Grobu Bożego”. Dziękuję pani Marii Burnet z córką Justyną za przystrojenie „Ciemnicy”, „Grobu” oraz kościoła w kwiaty.

Dziękuje p. organiście Markowi Krukowi, naszej scholii dziecięcej, za oprawę muzyczną i śpiew liturgiczny przez całe Triduum Paschalne.

Dziękuję służbie liturgicznej, ministrantom i lektorom oraz panom czytającym „Pasję”, Tomaszowi i Bartkowi Hońdo, Krzysztofowi Sendorowi za posługę i ubogacenie swoją obecnością liturgii Wielkiego Tygodnia. Szczególnie nas cieszy liczna obecność ministrantów i lektorów, bardzo wam chłopcy dziękuję za tę obecność i dawane świadectwo. Dziękuje też waszym rodzicom, którzy wam to ułatwiają i was do tego prowadzą

Dziękuję druhom strażakom z OSP Wyciąże i Przylasek Rusiecki za trzymanie warty honorowej przy „Grobie Pańskim” oraz udział w procesji Rezurekcyjnej.

Za uświetnienie dzisiejszej procesji dziękuję bardzo gorąco dzieciom sypiącym kwiatki, młodzieży niosącej feretrony i chorągwie, pocztom sztandarowym oraz wszystkim asystom.

Dziękuję p. Krzysztofowi Karolczykowi za fotograficzne udokumentowanie naszych liturgicznych spotkań.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim, którzy brali udział w liturgii Triduum Paschalnego za wspólną modlitwę i podjęte refleksje nad tymi tak ważnymi zagadnieniami naszej wiary, które podsuwały nam te dni i sprawowane nabożeństwa.

Niech Zmartwychwstały Jezus wszystkim błogosławi.

 

Jutro – Poniedziałek Wielkanocny, porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę, czyli o 700, 900 i 1100 oraz po południu godz. o 1600.

Msze Św. w kaplicach również będą w porządku niedzielnym a więc w Łuczanowicach o 800 i 1100, w Wadowie o 930.

 

Niedziela Palmowa

2.04.2023

 

Dziś Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Męki Pańskiej. Na początku każdej Mszy Św. jest obrzęd poświecenia palm. Przed Mszą Świętą o godz. 1100 będzie uroczysta procesja z palmami. Procesja rozpocznie się przed kościołem.

 

W czwartek rozpoczynamy święte dni Triduum Paschalnego Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka Niedziela, obchodzone na pamiątkę męki, śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

 

Wielki Czwartek

W tym dniu rano nie ma Mszy Świętej w kościołach parafialnych a kapłani i służba liturgiczna udają się na tzw. Mszę Świętą Krzyżma, połączoną z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i poświeceniem olejów świętych, która odbędzie się w tym roku w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II o godz. 1000 w Krakowie – Łagiewnikach.

 

O godz. 1800 w kościele parafialnym rozpocznie się Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Po niej nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. „ciemnicy” i tam Jego adoracja do godz. 2100.

 

Wielki Piątek

To dzień pokuty i postu, w tym dniu Kościół nie sprawuje Mszy Świętej, koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Pana Jezusa. W dniu tym powinniśmy zachować post ścisły (tzn. możemy spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, dwa lekkie i jeden do syta) obowiązuje nas też wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Od godz. 700 – będzie dalszy ciąg indywidualnej adoracji Pana Jezusa w „Ciemnicy”

O godz. 1500 godzinie śmierci Pana Jezusa, godzinie miłosierdzia, będzie Droga Krzyżowa

O godz. 1800 – rozpoczniemy Liturgię Wielkiego Piątku; najpierw odczytamy tekst Ewangelii wg Św. Jana (tzw. Pasję), następnie będzie Adoracja Krzyża, potem Komunia Św. a po niej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do „Grobu Pańskiego” gdzie będziemy Go adorować przez całą noc i całą sobotę, aż do liturgii Wigilii Paschalnej.

 

Porządek Adoracji przy „Grobie Pańskim” - w tym roku prosimy na adorację:

 

od godz.         2000 - 2100  młodzież z całej parafii

          2100 - 2200  Dojazdów

          2200 - 2300  Krzysztoforzyce

          2300 - 2400  Wadów

          2400 -   100  Chałupki

                  100  -  200  Branice

            200  -  300  Przylasek Rusiecki

            300  -  400  Wyciąże

            400  -  500  Przylasek Wyciąski

            500  -  600  Ruszcza

            600  -  700  Łuczanowice


             Prosimy Ochotniczą Straż Pożarną z Wyciąż i Przylasku Rusieckiego o pełnienie honorowej warty przy "Grobie Pańskim" a następnie udział w Procesji Rezurekcyjnej.


 

Wielka Sobota

Indywidualna adoracja przy „grobie” Pana Jezusa będzie do godz.1800. Zapraszamy do nawiedzenia „Grobu Chrystusa” zwłaszcza przy okazji święcenia pokarmów.

 

Poświęcenie pokarmów:

 

w kościele:      od 900 do 1100 co pół godziny, na poświęcenie gromadzimy się w kościele.

 

w terenie:        Chałupki                                 godz.   1000

Branice – figura                                  1015

Branice Pagórek                                 1030

Przylasek Rusiecki                             1045

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy          1100

Wyciąże                                             1130

Przylasek Wyciąski                            1145

 

Wadów – w kaplicy               godz.   1000

Łuczanowice – plac przed kaplicą     1015

Dojazdów – świetlica                         1030

Krzysztoforzyce –świetlica                1045

Krzysztoforzyce – figurka                  1100

 

O godz. 1800 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. Przed kościołem nastąpi obrzęd poświęcenia ognia i zapalenie nowego paschału, następnie w procesji ze światłem wejdziemy do kościoła na orędzie paschalne, poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystię. Prosimy przynieść ze sobą świece zaopatrzone w kapturki.

 

Wielka Niedziela

O godz. 600 - Procesja Rezurekcyjna, wokół kościoła a następnie Msza Św.

Zapraszamy dzieci do sypania kwiatków, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, panów do baldachimu. Do udziału w procesji zapraszamy również poczty sztandarowe i inne delegacje. Prosimy by wcześniej wyczyścić i odświętnie przyozdobić feretrony i chorągwie.

 

Wszystkie podane wcześniej informacje dotyczące Liturgii Wielkiego Tygodnia, adoracji oraz święcenia pokarmów można znaleźć na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty będzie jeszcze w poniedziałek, wtorek i środę, przed Mszą Świętą o 1800, oraz w nocy z Wielkiego Piątku na Sobotę od 2000 do 500 rano.

 

Kancelaria parafialna w tym tygodniu od czwartku będzie nieczynna!!!

Konieczne sprawy kancelaryjne można będzie załatwić we wtorek i środę – rano od 800 do 900 lub wieczorem bezpośrednio po Mszy o 1800.

               

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotce ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

Zaproszenie na czuwanie 

pod Okno Papieskie 

2 kwietnia 2023

 

Co roku 2 kwietnia Kościół krakowski gromadzi się pod Oknem Papieskim, aby wspominać św. Jana Pawła II. Tak będzie też w 18. rocznicę jego odejścia do „domu Ojca”. Czuwaniu przy ul. Franciszkańskiej 3 towarzyszy hasło „Wdzięczni”, ponieważ z całą mocą chcemy pokazać, że Papież Polak jest ważną postacią dla wielu z nas i jesteśmy mu wdzięczni za to, ile uczynił dla Kościoła krakowskiego oraz powszechnego, dla Polski i świata, ale też dla każdego z nas.

Spotkania pod najsłynniejszym oknem w Krakowie w dniu rocznicy śmierci św. Jana Pawła II na stałe wpisały się już w życie Kościoła krakowskiego. Co roku wierni z różnych stron diecezji gromadzą się w tym miejscu, aby upamiętnić pasterza Archidiecezji Krakowskiej, wielkiego papieża, Polaka, który był jedną z osób, która „zmieniła oblicze tej ziemi”, wreszcie świętego, którego wielu z nas prosi o orędownictwo w najtrudniejszych momentach i przez którego wstawiennictwo otrzymuje łaski.

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty i wątpliwości kierowane pod adresem św. Jana Pawła II Wielkiego. 2 kwietnia, 18 lat od jego odejścia „do domu Ojca”, nie chcemy włączać się w antykulturę krzyku i przemoc. Z całą mocą chcemy pokazać, że Papież Polak jest ważną postacią dla wielu z nas i jesteśmy mu wdzięczni za to, ile uczynił dla Kościoła, dla Polski i świata, ale też dla każdego z nas.

Pod Oknem Papieskim o godz. 20.00 rozpocznie się spotkanie, które potrwa do godz. 22.00. Podczas modlitwy różańcowej będą towarzyszyły nam słowa Ojca Świętego i rozważania przygotowane przez młodych ludzi z naszej archidiecezji. Przy tej okazji abp Marek Jędraszewski poświęci krzyż dla kościoła pw. św. Jana Pawła II, który powstaje na krakowskim Ruczaju.

Zapraszamy do uczestnictwa wiernych z całej Archidiecezji Krakowskiej, a osoby, które nie mogą być tego dnia przy Franciszkańskiej 3, prosimy o duchową łączność w modlitwie, a o godz. 21.37 o zapalenie świec w oknach domów i mieszkań. Niech to będzie znak naszej pamięci oraz wdzięczności dla Papieża Polaka. Dodatkowo w tym dniu we wszystkich kościołach Archidiecezji Krakowskiej będzie możliwość modlitwy do godz. 22.00.

Zachęcamy również do dzielenia się w mediach społecznościowych swoim świadectwem, o tym, za co wdzięczni jesteśmy Ojcu Świętemu. Akcji towarzyszy hasztag #WdzięczniJP2.

 

 

V  Niedziela Wielkiego Postu

26.03.2023

 

       Zaproszenie na czuwanie pod Oknem Papieskim /odczytać/. Modlitewne czuwanie w naszym kościele będzie w godz. od 2100 do 2200. Serdecznie zapraszamy.

 

       Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, tak w kościele jak i w kaplicach.

 

       Jak już informowaliśmy, w najbliższą sobotę 1 kwietnia będzie parafialny dzień spowiedzi wielkopostnej.

      Spowiedź w kościele parafialnym będzie;

            rano do od 800 do 915 oraz

            po południu od 1630 do 1800

     Spowiedź w kaplicy w Wadowie od 1000 do 1100

     Spowiedź w kaplicy w Łuczanowicach od 1500 do 1600

 

Istnieje także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty codziennie przed Mszą o 1800 oraz w czwartek od 1830 do 2000.

 

      Również w sobotę 1 kwietnia odwiedzimy wszystkich chorych, których tradycyjnie odwiedzany co miesiąc. Do czwartku 30 marca prosimy zgłaszać także inne osoby niewychodzące, które chcą przystąpić do spowiedzi przed świętami i przyjąć Komunię Świętą, czy także Sakrament Chorych.

 

Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Na początku każdej Mszy Św. będzie poświecenie palm. Uroczystej procesja z palmami będzie przed Mszą Świętą o 1100.

 

W przyszłą niedzielę 2 kwietnia na Mszę Świętą o 1600 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VIII, Sz.P. z całej parafii,oraz tych uczęszczających do szkół poza nasza parafią, którzy zgłosili się do Bierzmowania w Ruszczy, wraz z rodzicami.Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie z rodzicami celem przedstawienia spraw organizacyjnych dotyczących udzielenia tego sakramentu.

Przypominamy, że termin udzielenia Sakramentu Bierzmowania ustalony został na dzień 9 maja o godz. 1800.

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można nabywać wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, cena 10 zł.

 

Do skarbony przy ołtarzu Św. Józefa przez cały Wielki Post można składać jałmużnę postną. Jest to jedna z form naszej pomocy dla najuboższych.

 

W minionym tygodniu odeszedł od nas: ś.p. Stanisław Krzyżak, lat 66 z Przylasku Rusieckiego; polecajmy go Miłosiernemu Panu:  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotce ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasę katolicką. Są dostępne „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Jest też specjalny numer „Gość Niedzielny EXTRA” poświęcony Znakom Męki Boga, w którym można poczytać mi. na temat relikwii Krzyża, Korony Cierniowej, Całunu Turyńskiego czy też Chusty z Manoppello, jego cena to 14 zł.


 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. …….………. oraz za ofiarę złożoną na potrzeby kaplicy. Bóg Zapłać.

IV Niedziela Wielkiego Postu 2023

 


ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

 

 

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

            Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

 

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

  

 

Warszawa, 14 marca 2023 roku

  

Za zgodność:

Ks. Jarosław Mrówczyński

 

Zastępca Sekretarza Generalnego

 

Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu

19.03.2023

 

Dzisiejsza niedziela zwana jest niedzielą laetare, /radować się/ jest to również III Niedzielą Miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odmówimy Różaniec w intencji naszej Ojczyzny.

 

Dziś przypada również Uroczystość Św. Józefa, oblubieńca NMP. Z tej racji, że jest to niedziela Wielkiego Postu liturgicznie święto to obchodzić będziemy jutro, tzn. jutro będziemy odprawiać Msze Św. z formularza o św. Józefie.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, tak w kościele jak i w kaplicach.

 

W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten od wielu lat przeżywany jest w naszej Ojczyźnie jako Dzień Świętości Życia oraz modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych, zwłaszcza tych zagrożonych aborcją. Na Mszy Świętej o godz. 1800 będzie można podjąć dzieło tzw. duchowej adopcji czyli zobowiązanie do odmawiania codziennie przez dziewięć miesięcy modlitwy w intencji anonimowego dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Formularz deklaracji podjęcia takiej modlitwy można znaleźć pod krzyżem w przedsionku kościoła i tu obok ołtarza w tzw. starej zakrystii. Wypełnioną deklarację o duchowej adopcji będzie można złożyć do przygotowanego koszyka przy ołtarzu M.B. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

       Jak już informowaliśmy, w sobotę 1 kwietnia będzie parafialny dzień spowiedzi wielkopostnej. Będzie to sobota przed Niedzielą Palmową a więc i Wielkim Tygodniem. Prosimy o takie zaplanowanie zajęć aby każdy w rodzinie mógł przed świętami z tego sakramentu skorzystać. Będą na nas czekać zaproszeni do spowiadania kapłani.

 

       Również w sobotę 1 kwietnia odwiedzimy wszystkich chorych, których tradycyjnie odwiedzany co miesiąc. Do czwartku 30 marca prosimy zgłaszać także inne osoby niewychodzące, które chcą przystąpić do spowiedzi przed świętami i przyjąć Komunię Świętą, czy także Sakrament Chorych.

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można nabywać już wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, cena 10 zł.

 

Do skarbony przy ołtarzu Św. Józefa przez cały Wielki Post można składać jałmużnę postną. Jest to jedna z form naszej pomocy dla najuboższych.

 

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie na os. Piastów serdecznie zaprasza kandydatów i rodziców na „Dzień Otwarty” w sobotę 25 marca 2023 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.salezjanie.com, oraz na plakacie w gablotce ogłoszeń.

 

            W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Jan Bętkowski lat 63 z Wyciąż i śp. Stanisław Nowak lat 85 z Chałupek, jego pogrzeb będzie w poniedziałek o 1500. Polećmy ich Miłosiernemu Panu;  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień umieszczone są w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej i facebooku naszej parafii.

 

III Niedziela Wielkiego Postu

Odpust parafialny - Św. Grzegorza Wlk. pap.

12.03.2023

 

Dziś uroczyście świętujemy Odpust Parafialny ku czci św. Grzegorza Wlk. pap., patrona naszej parafii. Kazania głosi nam ks. Mieszko Ćwiertnia, pracownik naukowy Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Będzie on przewodniczył także sumie odpustowej o godz. 1100.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu kolejny raz przypominamy jeszcze o wielko-postnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

                oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

 

W piątek na Drogę Krzyżową o godz. 1730 i Mszę Świętą o 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VIII, Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz tych kandydatów z innych szkół, którzy przygotowują się do bierzmowania w Ruszczy.

 

W przyszłą niedzielę 19 marca przypada Uroczystość Św. Józefa, oblubieńca NMP. Liturgicznie święto to obchodzone będzie w poniedziałek 20 marca.

 

            Przyszła niedziela zwana też niedzielą laetare, /radować się/ będzie również III Niedzielą Miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odmówimy Różaniec w intencji naszej Ojczyzny.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Ryszard Brzozowski lat 66 z Chałupek. Polecajmy go miłosiernemu Panu.

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są umieszczone w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii i facebooku.

 

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie /patrz poniżej/

 

Dla Wadowa !!!

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy p. ……………

 

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie

do Wiernych Archidiecezji Krakowskiej

 

Wobec Drogich Wiernych, którzy mogą czuć się zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi nieodległej historii Archidiecezji Krakowskiej, pragniemy przedstawić,co następuje:

 

1.      Archidiecezja Krakowska pozostaje bezgranicznie wdzięczna Bogu i dumna z wielkiej rzeszy stojących na jej czele przez wieki prawdziwie Bożych pasterzy, wśród których jako pierwszy jawi się Kardynał Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II Wielki. Wiele Jego decyzji, szczególnie tych o charakterze duszpasterskim, do dziś wyznacza właściwy kierunek życia naszej diecezjalnej wspólnoty. Dług, który zaciągnęły pokolenia krakowian i Polaków, odzyskując dzięki Niemu wolność, także na arenie międzynarodowej, i godność, również w odniesieniu do właściwego rozumienia naszej cielesno-duchowej natury, możemy spłacać wdzięczną pamięcią, ukochaniem tego, co On kochał najbardziej oraz studium Jego nauczania. Wobec wszystkich, którzy nie rozumieją naszego przywiązania do św. Jana Pawła II, stwierdzamy: nie da się umniejszyć dobra, które stało się za Jego sprawą, a jedynie Bóg sam wie, ile z tego dobra pozostaje wciąż jeszcze nieodkryte w głębi naszych serc i sumień.

 

2.      Ocena życia i działalności biskupów Kościoła, należąca w najściślejszym sensie do Stolicy Apostolskiej, była w kontekście historycznym dokonywana także w Archidiecezji Krakowskiej. Było to możliwe dzięki rzetelnej pracy specjalistów różnych dziedzin korzystających z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie funkcjonującego zgodnie z przepisami prawa powszechnego i kanonicznego. Ta mozolna praca dużej liczby wykwalifikowanych osób była i nadal będzie podstawą krytycznych badań historycznych w oparciu o materiały źródłowe. Trudno natomiast zaobserwowane w ostatnim czasie próby nerwowego podszywania się pod pracę badaczy – w celu wyrwania podstępnymi metodami strzępów informacji i niefachowego ich wykorzystania – nazwać rzetelną i głęboką analizą problemu, której wszyscy oczekują.

 

3.      Należy podkreślić, że w trakcie przeprowadzonej ad casum kwerendy akt personalnych kapłanów, których nazwiska pojawiają się w kontekście przypadków przestępstw seksualnych popełnianych w przeszłości we wspólnocie Archidiecezji Krakowskiej, nie natrafiono na żaden dokument mogący poświadczyć prawdziwość ciężkich zarzutów stawianych obecnie niektórym hierarchom Kościoła w Krakowie. Stwierdzenie to nie stanowi jeszcze ostatecznego werdyktu. Ma jednak z pewnością większą wartość niż tzw. dowody w postaci fragmentów akt tworzonych na potrzeby zbrodniczego aparatu komunistycznej władzy, znajdujących się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej.

 

4.      W materiałach Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie uwagę przykuwają pewne okoliczności, które dowodzą niemałej wrażliwości ówczesnych przełożonych kościelnych Archidiecezji Krakowskiej na problem wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne, niepoznany jeszcze wtedy tak dogłębnie, jak dziś. W przypadku ks. Józefa Loranca w latach siedemdziesiątych postępowano bezzwłocznie, równolegle do Sądu Powszechnego, który go skazał, odseparowując go na całe życie od duszpasterstwa dzieci. W tym samym okresie skierowano ks. Eugeniusza Surgentana na badania psychiatryczne i psychologiczne, co wtedy nie jawiło się jeszcze wcale jako rzecz oczywista. Ostatecznie nie zezwolono mu na dalszą posługę w Archidiecezji Krakowskiej. W wielu sytuacjach podobna surowość, jednoznaczność i dyscyplina ze strony władzy kościelnej w odniesieniu do duchownych mogła stać się, jak choćby w historii ks. Anatola Boczka, powodem podejmowania przez nich prób zemsty w formie fałszywych doniesień składanych funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa.

 

5.      Jak podkreśla się słusznie, w analizie przypadków przestępstw osób duchownych przeciw VI przykazaniu Dekalogu najwięcej uwagi należy poświęcić ofiarom ich krzywd. Bez względu na to, czy sprawca przemocy żyje, czy jest już osobą zmarłą, wspólnota Archidiecezji Krakowskiej, zainspirowana przykładem wrażliwości i troski o najsłabszych ze strony swojego najwybitniejszego w całych dziejach Pasterza, na różne sposoby stara się otaczać pokrzywdzonych niezbędnym wsparciem. Przede wszystkim, wbrew twierdzeniom krytyki, konsekwentnie realizowany jest sprawdzony już w praktyce sposób przyjmowania powiadomień o nadużyciach, a także nawiązywania kontaktu z osobami skrzywdzonymi, zapewniający im dyskrecję i fachową pomoc. Przekonani o konieczności okazywania pomocy osobom doświadczonym przemocą seksualną nie tylko ze strony osób duchownych przeznaczamy także, w ramach istniejących możliwości, znaczące środki finansowe i organizacyjne, niezależnie od osobistej odpowiedzialności sprawcy, wierząc, że z pomocą Bożą i pod troskliwą opieką ludzi życzliwych każda krzywda może zostać przebaczona i naprawiona.

 

Wdzięczni za każde okazane w tych dniach świadectwo wielkości św. Jana Pawła II zapraszamy, aby dać wyraz naszej wiernej miłości wobec Niego w rocznicę Jego śmierci 2 kwietnia br. pod Oknem Papieskim w Krakowie podczas tradycyjnego czuwania, które rozpocznie się o godz. 20.00.

Święty Janie Pawle II Wielki – módl się za nami!

 

 

Ks. Łukasz Michalczewski

Dyrektor Biura Prasowego

Archidiecezji Krakowskiej

 

II Niedziela Wielkiego Postu

5.03.2023

 

          Dzisiejsza niedziela to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami „Ad Gentes”. Podejmijmy te dzieła i ofiarujmy za naszych polskich misjonarzy i misjonarki.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu kolejny raz przypominamy jeszcze o wielko-postnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa  jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

                   oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

W czwartek na Mszę Świętą o godz. 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VIII, Sz.P. w Wadowie, Będzie to spotkanie w ramach przygotowania do tego sakramentu.

Przy tej okazji informujemy, że dzień przyjęcia Sakramentu Bierzmowania ustalony został na wtorek 9 maja na godz. 1800. Sakramentu udzieli ks. bp. Jan Zając.

 

W przyszłą niedzielę tj. 12 marca przypada wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża, patrona naszej parafii. W związku z czym przeżywać będziemy w tym dniu nasz odpust parafialny ku jego czci. Suma odpustowa będzie o godz. 1100. Serdecznie zapraszamy do licznego w niej udziału i wspólnej modlitwy.

Możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej przed odpustem będzie w czwartek po Mszy Świętej wieczornej do godz. 2000, oraz w sobotę od 1730 do 1800.

 

            W tym roku nie organizujemy w naszej parafii Rekolekcji Wielkopostnych z tej racji, że niedawno, bo w październiku, przeżywaliśmy Misje Parafialne. W sobotę 1 kwietnia planujemy jednak parafialny dzień spowiedzi wielkopostnej. Będzie to sobota przed Wielkim Tygodniem. Prosimy o takie zaplanowanie zajęć aby każdy w rodzinie mógł przed świętami z tego sakramentu skorzystać.

 

            W ostatnim czasie odeszły od nas do Pana; ś.p. Irena Wątor lat 89 z Wyciąż i śp. Stefania Książek lat 82 z Dojazdowa. Polećmy je Miłosiernemu Panu; Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką, jest dostępny „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Serdecznie polecamy, to naprawdę będzie dobra lektura. Można tam znaleźć sporo informacji o tematyce religijnej ale nie tylko.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są podane w gablocie ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

I Niedziela Wielkiego Postu

26.02.2023

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa  jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

                 oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

Przypominamy, że w Łuczanowicach przez cały okres Wielkiego Postu Msze Św. w niedzielę odprawiane będą; pierwsza jak zwykle rano o godz. 800 a druga bezpośrednio po Gorzkich Żalach, czyli około godz. 1645.

 

W poniedziałek na Mszę Świętą o 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VII, Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz tych uczęszczających do szkół poza nasza parafią. Będzie to kolejne spotkanie w ramach przygotowania do tego sakramentu.

 

W bieżącym tygodniu przypada I Piątek miesiąca.

Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św. O 1730 będzie również Droga Krzyżowa, nie będzie Drogi Krzyżowej w I Piątek gdyż w tym czasie będziemy spowiadać w kościele.

 

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele
od godz. 1715
. O 1730 będzie Droga Krzyżowa a po niej Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W związku z powyższym w czwartek i piątek w tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

Przypominamy, że od Wielkiego Postu 2015 roku w naszym kościele, w każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 1800 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na Jego indywidualną adorację do godz. 2000. W tym czasie jest także dyżur księdza w konfesjonale. Zapraszamy na modlitwę i do korzystania z Sakramentu Pokuty.

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką, jest „Gość Niedzielny”, w którym znajdziemy mi. pierwszy odcinek cyklu rekolekcyjnego, poświęconego uczynkom miłosierdzia, jest też „Niedziela”.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablocie ogłoszeń i zamieszczone także na stronie internetowej parafii.

 

VII Niedziela Zwykła

19.02.2023

 

Dziś kontynuujemy tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Na tę modlitwę i adorację zapraszamy wszystkich parafian, a dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

Niedziela dzisiejsza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Naszego Narodu. To także bardzo ważna dla nas sprawa.

 

Najbliższa środa to Środa Popielcowa, rozpoczynamy zatem Wielki Post. W tym dniu powinniśmy zachować post /tzw. ścisły/ oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem odprawiać będziemy w kościele o godz. 700, 900 i 1800, oraz w Łuczanowicach o 1700 i w Wadowie o 1800.

 

Na czas zbliżającego się Wielkiego Postu już dziś zapraszamy do udziału
w wielkopostnych nabożeństwach i do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa będzie w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

       oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza Św. o 1600

 

w kaplicy, w Wadowie;

Droga Krzyżowa będzie w piątki o 1730, po niej Msza Św.

Gorzkie Żale  w niedziele po Mszy Św. o godz. 930